Op 2 maart lanceerde Platform Aanvang! de petitie Nederland maakt kunst / kunst maakt Nederland op de Solidariteitsavond in ITA. Een avond waarin het gesprek werd geopend voor een solidaire sector, maar waar vooral de noodklok werd geluid voor de geplande verkleining van de kunstensector. De petitie werd in een week tijd door meer dan 11.000 mensen ondertekend.

Toen we de petitie Nederland Maakt Kunst / Kunst Maakt Nederland lanceerden, hadden we geen al te hoge verwachtingen. Met een beetje geluk dachten we tegen 8 april, als er in de kamer gesproken wordt over de gevolgen van de 15 miljoen euro die van het Fonds Podiumkunsten naar andere plekken in de BIS gaat, 10.000 handtekeningen op tafel te kunnen leggen om de balans een tikje te verschuiven. Inmiddels zijn we een week verder en zijn we de 11.000 gepasseerd. Het draagvlak voor kunst is vele malen groter dan wij durfden hopen.

Twee dagen nadat we de petitie lanceerden, zaten we met zijn allen in Den Haag te kijken naar hoe een messcherpe oppositie Minister Van Engelshoven het vuur aan de schenen legde en voor meer investeringen in kunst pleitte. Maar Van Engelshoven gaf geen centimeter toe. Zelfs op de vraag van PvdA fractievoorzitter Lodewijk Asscher of ze op zijn minst de intentie kon uitspreken te zullen vragen om extra investeringen voor kunst gaf ze geen bevestigend antwoord. Ze verschanste zich achter haar onderhandelingen met Minister van Financiën Wopke Hoekstra. Die zouden gebaat zijn bij een complete geheimhouding. Maar een Minister die naar het veld dat ze vertegenwoordigt dit signaal uitzendt, wekt geen vertrouwen. Ze zou prima kunnen zeggen: ik vind het belangrijk maar als het me niet lukt om meer budget los te krijgen moeten jullie het me niet aanrekenen.

Goed, het is wat het is. Wat staat ons dus te doen de komende tijd?

Tijdens het overleg in Den Haag zei Salima Belhaj (D66) dat er op dit moment geen meerderheid te vinden valt voor meer investering in kunst en dat mensen anders moeten stemmen zodat we in de toekomst een kunstlievender kabinet zullen krijgen. Alhoewel we ambitieus zijn en denken dat Nederland veel kunstlievender is dan het zelf durft toe te geven, lijkt het er niet op dat kunst in de komende jaren een zwaarwegend verkiezingsthema zal zijn. De kunstensector zal dus altijd moeten werken met de partijen die er zijn. Nu en in de toekomst. Hoe staat het er op dit moment voor?

De oppositie is goed geïnformeerd en vol van passie voor de kunsten. Vooral de woordvoerders van GroenLinks, SP en PvdA pleiten voor grotere investeringen in de kunst. D66 zou wel willen, maar kan haar minister niet al te hard aanvallen. Als we de zetels tellen hoeft er dus maar één grote regeringspartij, CDA of VVD, van standpunt te veranderen om D66 te laten kantelen en een meerderheid te creëren.

De komende maanden proberen we die kanteling mogelijk te maken. Het draagvlak voor kunst dat dag na dag in de zalen, galeries, musea, bars, festivals en in de publieke ruimte aanwezig is, maken we zichtbaar voor samenleving en politiek zodat één van de regeringspartijen van standpunt zal veranderen.

Er zijn twee simpele vormen waarop iedereen hieraan bij kan dragen:

1.De #ditisonspubliek actie (+ foto’s)

Na het applaus van iedere voorstelling vragen podiumkunstenaars hun publiek op scène om solidariteit te tonen met de kunst. Ze maken een foto van de groep en posten deze op social media met de hashtag #ditisonspubliek en de link www.nederlandmaaktkunst.nl. Vergeet niet Aanvang! te taggen zodat al deze foto’s verzameld kunnen worden en tzt worden overhandigd in Den Haag. Kan deze actie ook vorm krijgen in de andere disciplines?

2. Het verspreiden van de petitie Nederland Maakt Kunst / Kunst Maakt Nederland

Deze petitie is een belangrijk instrument om het draagvlak voor kunst zichtbaar te maken. Een van de manieren om dat te doen is tijdens de #ditisonspubliek-actie een poster op het decor te plakken of de QR code te beamen. Ook is er een handige Zip-file met allerlei verschillende formaten, van banners voor op de website tot e-mail ondertekeningen, posters om te printen, QR codes en gifjes. Verspreid dit in je instelling op social media, bars, cafés, sportclubs en waar je maar kan.

Maar wat is hiervan nu de precieze bedoeling?

Dit is een bijzonder moment. We hebben een zeer kunstlievende Minister en een begrotingsoverschot. Aanvang! is van mening dat het tijd is voor een nieuw begin. Na jaren van neergang en verkleining van de kunstensector is het tijd voor een herwaardering van de kunsten die zich ook vertaalt in een groter budget. Als we dat nu, onder deze gunstige omstandigheden, niet kunnen doen zullen we dat misschien wel nooit meer kunnen doen.

Maar alleen meer geld zou niet alles oplossen. We moeten dit moment ook gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop we de kunsten inrichten. Aanvang! wil voorwaarts gaan naar een nieuw terrein waarin meer plaats is voor vertrouwen, ruimhartigheid en zelfs liefde in de manier waarop we de kunsten mogelijk maken. Laten we daar draagvlak voor creëren en het gesprek over voeren.

We zijn een initiatief voor discussie, informatie en draagvlak over de podiumkunstensector in Nederland. Aanvang! wil samen de pluriformiteit en slagkracht van de sector beschermen en ondersteunen door solidariteit in het veld te verduurzamen

Wil jij iets doen?

Aanvang is vrijwillig opgezet en kost tijd, we kunnen altijd meer mensen gebruiken om te helpen. Laat het ons weten! Heb jij een idee voor een Aanvang!? Stuur dan een mailtje. Blijf ook op de hoogte via onze Facebookpagina.

Laat ons beginnen.

 

Foto boven: Act ‘We zullen doorgaan!’ op Solidariteitsavond, Tim Hillege
Foto publieksactie: Reinout Bos