Open Brief van 600+ kunstprofessionals: Wij zien jullie, witte kunst- en cultuursector

Ruim 600 ondertekenaars: ‘Dit gaat niet over schuld of over onschuld, dit gaat over erkenning. Diversiteit is erkennen wat er is, erkennen wat er was, erkennen wat er komen moet.’ #wijzienjullie