Bij het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van artistiek leider Marcus Azzini bij Toneelgroep Oostpool zijn enkele nieuwe meldingen genegeerd. Dat schrijft NRC vandaag in een reconstructie.

De Raad van Toezicht van Oostpool gaf in maart opdracht tot een onderzoek, nadat vier oud-medewerkers en stagiairs in een brief melding maakten van een patroon van grensoverschrijdend gedrag door artistiek directeur Marcus Azzini tussen 2011 en 2015. Uit dat onderzoek bleek eind mei volgens het gezelschap geen ‘intentioneel machtsmisbruik’. Wel moesten verschillende maatregelen leiden tot een veiligere en professionelere cultuur. 

NRC sprak met drie nieuwe klokkenluiders, die naar voren traden toen ze hoorden dat Oostpool een onderzoek was opgestart. Twee van hen namen eind maart afzonderlijk van elkaar contact op met meldpunt Mores Online, en zetten onder begeleiding van een vertrouwenspersoon hun ervaringen op papier. Deze stuurde de brieven aan het door Oostpool benaderde onderzoeksbureau Bezemer & Schubad. NRC schrijft dat, behalve een ontvangstbevestiging, de melders daarna niets meer van het onderzoeksbureau vernamen. De derde melder nam direct contact op met Bezemer & Schubad en deelde telefonisch eigen ervaringen met grensoverschrijdend gedrag bij Oostpool. Toen deze daarna vier weken niets meer hoorde en opnieuw contact opnam, hoorde de melder dat het telefoonnummer was kwijtgeraakt.

Een mogelijke verklaring voor het negeren van de meldingen komt van een van de oorspronkelijke briefschrijvers. Die kreeg in een gesprek met het onderzoeksbureau te horen dat de naam Bezemer & Schubad niet openbaar gemaakt mocht worden voor eventuele nieuwe aanmelders, omdat de offerte die het bureau met Oostpool overeen was gekomen slechts ruimte bood aan vier gesprekken. Om het onderzoek uit te breiden zou toestemming van de opdrachtgever nodig zijn. De vraag of hij om toestemming ging verzoeken, leidde tot een ontwijkend antwoord.

In totaal sprak NRC met zeven personen met vergelijkbare ervaringen van grensoverschrijdend gedrag van Azzini, waarvan een nog geen melding deed. Zij vertelden aan de krant ‘over seksuele toespelingen op de werkvloer, uitnodigingen om buiten werktijd af te spreken (in sommige gevallen bij hem thuis of op zijn hotelkamer) en het aftasten van hun grenzen. Ook hebben de melders het over nachtelijke appjes met oneerbare voorstellen en het blijven aandringen als de ander afwijzend reageert. In één geval spreekt een melder over het voortzetten van seksuele handelingen tegen diens uitdrukkelijk uitgesproken wil’.

Vanochtend maakte Oostpool bekend dat het naar aanleiding van nieuwe meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap een nieuw onderzoek start en dat Marcus Azzini per direct en tot nader orde zijn taken neerlegt.

Worstel je met een ervaring van (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie of geweld in de sector? Neem contact op met de vertrouwenspersonen van Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in podiumkunsten-, televisie- en filmsector.

Foto: Bas de Brouwer