Een groep van twintig onafhankelijke, Utrechtse podiumkunstenaars heeft zich vanavond verenigd onder de naam Onafhankelijk Makersoverleg Utrecht (OMU). Het platform is bedoeld om elkaars zichtbaarheid te vergroten, onderlinge belangen te behartigen en kennis uit te wisselen.

In het bijzijn van onder andere de Utrechtse wethouder van cultuur Anke Klein en diverse vertegenwoordigers uit de Utrechtse kunstsector, presenteerde het OMU vanavond zijn online ‘Makersboek’ in Villa Concordia. 

De concrete invulling van het OMU ligt nog open. Er vinden bijvoorbeeld al samenwerkingen plaats op praktisch niveau (het uitwisselen van repetitieruimtes of kijken bij een doorloop), maar in de toekomst kunnen er bijvoorbeeld ook verdiepende kennisavonden op touw worden gezet, licht Tim Schouten van het Utrechtse jeugdtheatergezelschap Dear T, namens het platform toe.

Op dit moment zijn twintig makers en collectieven bij het OMU aangesloten. Het gaat om theatermakers die niet binnen het structurele subsidiestelsel opereren. Nieuwe Utrechtse podiumkunstenaars zijn welkom zich aan te sluiten.