Na een negatief advies van Utrecht en een positief advies zonder geld van het Fonds Podiumkunsten, kan Lotte van den Berg haar gezelschap OMSK niet in de huidige formatie voortzetten. Het wegvallen van 470.000 euro subsidie betekent dat er voor vier personeelsleden ontslag is aangevraagd. Van den Berg vertelde dit in het radioprogramma Clash der recensenten op Amsterdam FM. Ze zei er ook niet meer zeker van te zijn of ze haar activiteiten onderbrengt bij Huis a/d Werf zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Voorshands richt Van den Berg een deel van haar activiteiten op het buitenland waar haar werk met meer enthousiasme wordt beoordeeld. Haar nieuwe voorstelling Pleinvrees, die op festival Noorderzon in première gaat, zal in samenwerking met de Münchner Kammerspiele volgend jaar op tournee gaan door Duitsland.

De gang van zaken met betrekking tot OMSK is niet uniek. De beslissingen van het Fonds Podiumkunsten hebben duidelijk gemaakt dat een groot aantal instellingen hetzij geen subsidie meer krijgt of, bij gebrek aan budget, tegemoet kan zien. Dat betekent dat instellingen zichzelf moeten opheffen dan wel fors moeten krimpen om met het geld dat nog wel beschikbaar komt verder te werken.

Wie meer dan vijftien procent korting krijgt op zijn huidige subsidie bij het fonds kan een beroep doen op de frictiekostenregeling die het fonds heeft opgezet. Die regeling is ingericht naar analogie van de regeling die OCW hanteert voor frictiekosten in de Basisinfrastructuur.

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten kan nog niet zeggen welke gezelschappen het bijltje erbij neergooien. Het is nog niet duidelijk welke instellingen erin slagen andere geldbronnen aan te boren. De komende tijd zal de NAPK er bij de politiek op aandringen dat extra budget voor het Fonds Podiumkunsten absoluut noodzakelijk is. De gepubliceerde B-lijsten van alle categorieën samen (positieve adviezen zonder budget) tonen aan dat er een bedrag van 15 miljoen euro nodig is om voor Nederland te behouden wat door de commissies van het Fonds Podiumkunsten van grote waarde  is bevonden.

Pleinvrees (2012), Lotte van den Berg foto: OMSK