Demissionair minister Van Bijsterveldt (OCW) heeft in een wetsvoorstel gepleit voor afschaffing van het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Het cultuuronderwijs verdwijnt hiermee uit het eindexamenpakket van havo en vwo. Het ministerie wil zo meer ruimte en budget creëren voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. De Cultuurkaart, waarmee leerlingen korting krijgen op culturele activiteiten, zal per 2013 worden afgeschaft.

In plaats van cultuuronderwijs als vak te verplichten wil Van Bijsterveldt ‘een algemene bepaling om leerlingen culturele vorming aan te bieden’ opnemen in de wet. Deze wettelijke opdracht mag door scholen zelf worden ingevuld maar zij krijgen daar niet langer middelen voor. Door meer ruimte te bieden aan een schooleigen impuls verwacht OCW het cultuuronderwijs een kwaliteitsimpuls te geven.

Volgens van Bijsterveldt werkt het vak CKV gemakzucht bij docenten in de hand, doordat de kern van het vak bestaat uit het bijhouden van een dossier met bezichtigde toneel- en dansvoorstellingen naar keuze. Ze verwacht dat het vak in de nieuwe opzet serieuzer zal worden genomen. In opdracht van OCW gaat SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, een handreiking opstellen, in samenwerking met de vakinhoudelijke verenigingen. Hierin zullen de diverse mogelijkheden om vorm te geven aan cultuuronderwijs worden uiteengezet.

Vijftienhonderd vakdocenten dreigen hierdoor hun baan te verliezen. Docenten, CJP en Cultuurnetwerk Nederland (expertisecentrum cultuureducatie) spreken hun zorg uit en roepen op tot actie. Het ministerie wil graag weten hoe betrokkenen tegenover dit wetsvoorstel staan en heeft daarvoor een internetconsultatie opgezet. Reageren kan hier tot eind november.