Noël Fischer, artistiek leider van BonteHond, gezelschap en productiehuis voor jeugdtheater in Almere, stapt per 1 januari 2013 over naar NTJong, de nieuwe jeugdtheaterpoot van het Nationale Toneel.

Door het aantrekken van Fischer is NTJong erin geslaagd om in tweede instantie een positief advies binnen te halen van de Raad voor Cultuur voor de jeugdtheaterplek in Den Haag. In eerste instantie was de aanvraag door de Raad afgewezen omdat hij te weinig vertrouwen had in de artistieke leiding van de voortzetting van Stella Den Haag. Met Fischer is vervolgens een nieuwe aanvraag opgesteld, die nu door de Raad wordt ondersteund. De Raad schrijft in zijn advies overtuigd te zijn van de artistieke koers die NTJong voor de komende periode heeft uitgezet. ‘De instelling heeft met haar nieuwe artistiek leider gekozen voor een persoon die de afgelopen jaren naam heeft gemaakt als eigenzinnig theatermaker met een eigen artistieke signatuur. Zij beschikt daarnaast over een groot netwerk in de jeugdtheatersector. De Raad heeft er vertrouwen in dat NTJong met haar een interessante artistieke koers gaat varen en een gevarieerd palet zal aanbieden.’

Met Fischer als speerpunt wist BonteHond bij het Fonds Podiumkunsten een jaarlijkse subsidie van ruim drie ton binnen te halen. Deze toekenning komt niet in gevaar nu Fischer pas per 2014 de overstap maakt naar Den Haag. Zij zal de uitwerking van de plannen van BonteHond voor de volgende kunstenplanperiode zelf ter hand nemen, terwijl de instelling op zoek gaat naar een gekwalificeerde opvolger.