Steven de Waal is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van De Utrechtse Spelen (DUS). Hij vervangt dr. W.H. Gispen, die op 15 december met de nog zittende leden van de Raad van Toezicht zal aftreden. Hiermee wordt voldaan aan een van de laatste voorwaarden uit het herstelplan dat het gezelschap samen met de gemeente en provincie Utrecht heeft opgesteld.

De Waal is onder andere toezichthouder van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en van FC Utrecht. Ook is hij lid van de Utrecht Development Board, een adviesraad die de gemeente helpt met samenwerkingsverbanden tussen de gemeente, lokale leiders en het bedrijfsleven. Samen met interim-bestuurder Roel Freeke gaat De Waal op zoek naar nieuwe leden voor de raad van DUS.

Ook is de verkoop van de Paardenkathedraal, het theater van DUS, aan het K.F. Hein Fonds onlangs formeel afgerond. Hiermee is aan een andere voorwaarde van het herstelplan voldaan. Met de verkoop heeft DUS voldoende middelen verkregen om zijn schuldeisers te betalen.

Zakelijk directeur Jelle Snijder heeft bij zijn vertrek – nog een eis uit het plan – 35.000 euro meegekregen. Dit blijkt uit stukken die het Utrechtse college van B&W aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De schuld van bijna twee miljoen die DUS had opgebouwd is de afgelopen maanden opgelopen met 156.000 euro. De oorzaak is het doorspelen van de voorstelling Rain man, de aanstelling van Roel Freeke en de vergoeding voor Snijder.

De gemeente Utrecht heeft bij de vaststelling van de begroting eerder deze maand toegezegd een overbruggingskrediet van 800.000 euro beschikbaar te stellen. Dit bedrag is een voorschot op de geplande jaarsubsidies voor 2013-2016 en zal in deze periode worden verrekend. Eind oktober werd bekend dat het Rijk het gezelschap de komende vier jaar met 6,1 miljoen euro subsidie zal ondersteunen. De verwachting is dat DUS in 2016 uit de schulden zal zijn.

(Rain man, foto Sanne Peper)