Zolang mensen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden, geldt vanaf 1 juli geen maximumaantal bezoekers meer voor bijeenkomsten. De NOS verwacht dat het kabinet deze versoepeling vanavond gaat aankondigen in zijn coronapersconferentie. Daarmee zouden grote theaters meer bezoekers kunnen ontvangen dan de eerder aangekondigde 100. 

Naast de 1,5 meter afstand, blijft de zogenoemde ‘triage’ waarschijnlijk een voorwaarde van de verwachtte versoepeling. Bezoekers moet van te voren gevraagd worden of ze symptomen van covid-19 vertonen. Voor bijeenkomsten zonder triage blijft wel een limiet gelden: binnen maximaal 100 mensen en in de buitenlucht 250. Ook reserveren blijft verplicht.

Momenteel mogen er maximaal 30 toeschouwers naar het theater. Het voornemen was om dit aantal volgende week voor binnenbijenkomsten te verhogen tot 100, maar volgens bronnen van de NOS wil het kabinet dus meer personen toestaan.

Voor buitenevenementen zou de verwachte versoepeling kunnen betekenen dat er ook weer festivals mogelijk zijn vanaf 1 juli. Voor grote evenementen is het wel afhankelijk van de afweging of een gemeente een vergunning verleent. Organisatoren moeten eerst aantonen dat ze voldoen aan alle eisen omtrent de coronamaatregelen.

De taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerking van 111 branche- en beroepsverenigingen, hoopt dat premier Rutte de versoepeling vanavond inderdaad zal aankondigen. In een vandaag verstuurde brief aan de tweede kamer met een herstelpan geeft de taskforce aan dat de culturele sector door jarenlange ervaring en opgebouwde kennis veel sneller kan heropenen dan de nu geplande routekaart van het kabinet. ‘Gezondheid eerst, maar stel de culturele sector in staat om – met gebruikmaking van inventieve oplossingen – veilig, verantwoord én gastvrij bezoekers te ontvangen bij voorstellingen, tentoonstellingen en evenementen.’