Met een nieuwe tool kunnen werkgevers en werknemers uit de cultuursector nu online toetsen hoe ‘fair’ ze zijn. Deze Fair Practice Scan werd gelanceerd op de Werkconferentie Arbeidsagenda van belangenvereniging Kunsten ’92.

De scan is een onderdeel van de Fair Practice Code, een normatief kader voor duurzamere, eerlijkere en transparantere werkafspraken die in 2017 werd gelanceerd. De Fair Practice Scan helpt middels tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, zoals het versterken van de arbeidsvoorwaarden en een rechtvaardige beloning.

De scan is in te vullen vanuit zes verschillende perspectieven: opdrachtnemer, opdrachtgever, werknemer, werkgever, vrijwilliger en stagiair. Bij de toets vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen en scholing.

Tijdens de werkconferentie vond tevens de officiële oprichting van de ‘Creatieve Coalitie’ plaats. Tweeëntwintig verenigingen (beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden), makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld met als doel de eenheid onder werkenden te vergroten en samen hun sociaaleconomische positie te verbeteren.