Op vrijdag 24 augustus werd de Amsterdamprijs 2012 uitgereikt. Directeur Sylvia Dornseiffer hield namens het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een speech waarin zij enkele nieuwe beleidsinitiatieven van het AFK presenteerde. Om daarmee onder andere de ‘do it yourself’-mentaliteit en diversiteit van de Amsterdamse kunsten te vergroten.

Dornseiffer: ‘Per vandaag is in totaal 300.000 euro beschikbaar om ondernemerschap en innovatie te versterken voor organisaties die willen samenwerken en alternatieve financiering zoeken om minder afhankelijk te zijn van subsidie.’ Ook wil het AFK crowdfunding meer promoten. Dit ligt in de lijn van het eerder opgezette voordekunst.nl waarvan het AFK de founding father is.

Om vernieuwing te blijven stimuleren stelt het AFK beurzen beschikbaar voor Amsterdamse kunstenaars voor onderzoek en ontwikkeling in alle disciplines. Podia en festivals kunnen subsidies aanvragen voor hun programma’s om zodoende een ‘kwalitatief sterke programmering te bevorderen’.

Het jonge talent van Amsterdam wil het AFK ook blijven steunen. Dornseiffer: ‘Om jong talent in productiehuizen en in andere nieuwe verbanden kansen te geven zich te ontwikkelen en te presenteren, kunnen individuele makers bijdragen krijgen voor het maken en presenteren van producties. Daarmee behouden we ook het brede middenveld dat immers de vruchtbare grond is voor de top.’ .

Behalve het stimuleren van crowdfunding wil het AFK ook opdrachtgeverschap stimuleren. Private partijen kunnen in de komende periode bijdragen aanvragen voor kunst in de openbare ruimte. Verder wil het het AFK initiatieven ondersteunen van bewoners in buurten en wijken die zijn getroffen door de crisis. Het AFK heeft hier een matchinmethode voor in petto. Dornseiffer kondigde aan binnenkort met informatie te komen over een van de eerste projecten met woningbouwvereniging Ymere.

Ten slotte wil het AFK deelname, betrokkenheid en draagvlak van kunst en cultuur in Amsterdam bevorderen. Om dit te bewerkstelligen zal het AFK zich focussen op buitenschoolse talentontwikkeling, amateurkunst en community art. Dornseiffer benadrukt met klem dat het AFK zich wil blijven inzetten voor projecten die Amsterdammers met creativiteit in aanraking brengen.