‘Investeer in de dans en performance in Amsterdam!’ Dat vraagt het veld van de Amsterdamse Dans en Performance met klem in een open brief aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering van de Gemeente Amsterdam. Eerder schreven de besturen van drie Amsterdamse dansmakers een soortgelijke oproep.

Namens verscheidene stellingen uit de dans en performance in Amsterdam, uit ontwikkelplatform BAU nu in een open brief zijn  zorgen over de toekomst van het gehele Amsterdamse dans- en performanceveld. Na de laatste subsidieverdelingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Raad voor Cultuur concludeert het platform dat ‘de aandacht voor nieuwe aanwas en ontwikkeling in het veld van de dans en performance enorm is verzwakt, een samenhangende visie voor een gezond artistiek klimaat ontbreekt en dat ‘dans’ en ‘performance’ structureel te weinig steun omtvangen’.

Concrete knelpunten die BAU noemt, zijn onder meer het te kleine budget (1.800.000 euro, ‘In vergelijking, het budget voor theater is 66 procent hoger dan het budget voor de dans’), het wegvallen van Productiehuis Frascati dat geen subsidie meer krijgt van de Raad voor Cultuur en het wegvallen van de meerjarige subsidie van de stad voor TILT, NeverLike, Bird productions, Danstheater Aya en BAU zelf.

De stad mag volgens de briefschrijvers wel wat meer uittrekken voor de discipline, nu er in de wereld ‘een grote ontwikkeling op het gebied van de dans en performancekunsten gaande is’ en een daarmee samengaande ‘enorme verruiming van het publieksbereik’.  Ook wijzen ze erop dat de stad met meerdere internationaal hoog aangeschreven opleidingen ‘goud in handen’ heeft, maar dat grote talenten op dit moment Amsterdam verlaten op zoek naar steden met een betere infrastructuur.

Foto: Muur van TENT en Veem Huis for Performance, Bart Grietens