De omstreden nieuwbouw van het Haagse cultuurpaleis Spuiforum gaat definitief niet door. Dat is het resultaat van het coalitieakkoord dat het nieuwe college bestaande uit D66, Haagse Stadspartij (HSP), VVD, PvdA en CDA donderdag 12 juni bereikte.

In plaats van de nieuwbouw van het Spuiforum wordt er een nieuw plan ontwikkeld dat breder inzet op integrale gebiedsontwikkeling rondom het Spui, waarbij het Spuiplein behouden blijft en het leegstaande pand van het Ministerie van Justitie (dat eigendom is van de gemeente) wordt betrokken. Er komt een onderwijs- en cultuurcomplex waarin het Nederlands Danstheater, Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum gezamenlijk worden gehuisvest. Ook komen er winkels, woningen en horeca.

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij, wordt wethouder van cultuur, stadsontwikkeling, wonen en duurzaamheid en krijgt daarmee het project in zijn portefeuille. De vraag rijst waarin de verbetering dan zit, aangezien er alsnog nieuwbouw komt, er wordt vastgehouden aan hetzelfde programma van eisen en de kosten mogelijk gelijk blijven.

Wijsmuller legt uit: ‘In plaats van één groot cultuurpaleis wordt er een nieuw plan ontwikkeld dat breder inzet op gebiedsontwikkeling, waarin we niet alleen de cultuurcentra betrekken maar ook horeca en winkels. In het vorige plan was de gemeente honderd procent risicodrager en financieel verantwoordelijk. Nu gaan we de markt erbij betrekken, waardoor de gemeente niet meer de volledige drager wordt en waarmee we, door een integrale aanbesteding van de totale gebiedsontwikkeling, de kosten hopen te beheersen en te reduceren. Er is al veel geld uitgegeven en we willen niet dat dit verloren werk is geweest, dus blijft het programma van eisen zoveel mogelijk behouden.’

Donderdag 26 juni wordt Wijsmuller als wethouder geïnstalleerd en begint hij met het formuleren van de aanbestedingsvraag. Hij wil laten onderzoeken op welke punten hergebruik mogelijk is, waarmee het dus nog onzeker is of het Lucent Danstheater behouden blijft. Met name de foyerruimte en het backstagegedeelte is hard toe aan verbetering. Wijsmuller zal de markt oproepen om ideeën in te dienen, inclusief voorstellen om de kosten te beheersen. ‘Het pand van het Lucent Danstheater is het meest bijzonder,’ zegt Wijsmuller, ‘dus plannen waarin hergebruik van dit theater wordt meegenomen zullen een grotere kans maken’.

De nieuwe cultuurwethouder hoopt rond november 2014 met een eerste besluit over de aanbesteding te komen. Wel is al bekend dat het gehele project een jaar vertraging gaat oplopen en in 2019 zal worden opgeleverd.

Henk Scholten, directeur van het Lucent Danstheater en de Dr Anton Philipszaal, reageerde positief op de plannen van de nieuwe coalitie. Hij vindt het moeilijk om afscheid te nemen van het oorspronkelijke plan, maar ziet veel voordelen in de nieuwe situatie. ‘Doordat er nu een groter gebied beschikbaar komt, kan het ontwerp meer ruimte innemen en hoeft er minder verticaal te worden gebouwd, wat in het oorspronkelijk Spuiforumontwerp nog wel aan de orde was. Dit levert zowel voor het publiek als de gezelschappen een logistiek voordeel op,’ aldus Scholten.

In het concept-coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse kracht valt tevens te lezen dat het cultuurbudget van de gemeente Den Haag met twee miljoen euro per jaar zal worden verhoogd. Je leest het volledige akkoord hier.  

Het Nationale Toneel heeft Wijsmuller en de nieuwe cultuurwoordvoerders uit de gemeenteraad uitgenodigd op 30 juni in het NT Gebouw in Den Haag. In het kader van Babel, het journalistieke programma van het Nationale Toneel, gaan zij een open dialoog aan over de toekomst.  

(Artist impression van het oorspronkelijke, nu verworpen Spuiforumontwerp)