Vanaf 26 mei mogen theaters weer open voor maximaal dertig toeschouwers zonder toegangstest. Dat staat in het uitgebreide openingsplan dat het kabinet gisterenavond heeft gepubliceerd. Of de theaters echt eind mei open kunnen, is de vraag. In het verleden zijn meerdere plannen voor versoepelingen gesneuveld. 

Voor theaters ziet het stappenplan er (op dit moment) als volgt uit:

28 april, stap 1 (risiconiveau zeer ernstig)
Geen versoepelingen voor theaters

11 mei, stap 2 (risiconiveau zeer ernstig)
Opschaling van het aantal theaters dat open mag met toegangstesten. Aantallen niet bekend.

26 mei, stap 3 (risiconiveau ernstig)
– Alle theaters (mogen) open voor maximaal 30 toeschouwers zonder toegangstesten, of voor meer ‘onder voorwaarden’. Een mogelijke voorwaarde zou volgens het ministerie kunnen zijn dat er gekeken wordt naar het aantal vierkante meters van de ruimte in relatie tot het aantal bezoekers. Hier moet nog een besluit over genomen worden.
– Verdere opschaling testen met toegang

16 juni, stap 4 (risiconiveau zorgelijk)
– Theaters open voor maximaal 50 toeschouwers. Als een locatie nog meer bezoekers coronaproof een plek kan geven, zijn uitzonderingen misschien mogelijk.
– Verdere opschaling testen met toegang

7 juli, stap 5 (risiconiveau waakzaam)
– Theaters open voor maximaal 100 toeschouwers. Als een locatie nog meer bezoekers coronaproof een plek kan geven, zijn uitzonderingen misschien mogelijk.
– Verdere opschaling testen met toegang

Geen datum, ‘terug naar normaal
– Opheffing van alle beperkingen.

De Rijksoverheid benadrukt dat het stappenplan ‘een schets’ is. Als de besmettingscijfers mee- of tegenvallen, kan de koers van het kabinet alsnog afwijken. Ook het vaccinatietempo kan een rol spelen. In het verleden zijn er al meerdere ‘routekaarten’, ‘roadmaps’ en ‘dashboards’ voor versoepelingen gepresenteerd en later omgegooid. Een week voordat een versoepeling gepland staat, beslist het kabinet over de werkelijke doorvoering.

Kunsten ’92 reageert dat er nog steeds veel onzeker blijft vanwege de vele afhankelijkheden en voorbehouden. ‘Het plan geeft momenten aan waarop op zijn vroegst iets mogelijk is en daardoor komen voorbereidingen en productietijd verder in het nauw.’

De Taskforce culturele en creatieve sector benadrukt dat hun inzet ‘volledig opengaan zonder sneltesten en zonder voorbehouden’ blijft. ‘De sector heeft aangetoond dat bezoek aan theater, poppodium, museum, concertzaal, presentatie-instelling en monument – met minutieuze protocollen en handhaving – veilig kan plaatsvinden.’ De toegangstesten ziet de belangenvereniging als een tijdelijke weg. ‘Het sneltesten moet geen extra eis worden voor heropening bij lagere risiconiveaus.’ De Taskforce is ook kritisch over de kosten en de gang van zaken rondom de opdracht aan Stichting Open Nederland.