De Raad voor Cultuur is nog niet helemaal tevreden met de plannen van acht instellingen in de huidige Basisinfrastructuur (BIS), waaronder die van Station Noord, Likeminds en MusicalMakers. Vandaag maakte de Raad zijn advies bekend voor de 43 instellingen die in juni 2020 een ‘ja, mits’-advies voor subsidie ontvangen hadden en voor juni 2021 moesten ingaan op aanvullende voorwaarden van de Raad. 

In hun aangeleverde aanvullingen hebben acht instellingen volgens de Raad niet volledig voldaan aan de gestelde voorwaarden. Ze mogen hun subsidie houden, maar de raad adviseert de minister om de vandaag gepubliceerde opmerkingen van de Raad mee te nemen in de monitoring van het ministerie. Daarnaast zal de raad daar zelf ‘aandacht voor houden’ in zijn eigen monitoring.

Bij MusicalMakers, een ontwikkelhuis voor nieuwe Nederlandse musical, is de raad ontstemd over hun melding dat er pas vanaf 1 januari 2022 een nieuwe directeur benoemd zal worden. De raad vindt de huidige directie niet voldoende onafhankelijk en wil dat daar eerder stappen in ondernomen worden. Inmiddels blijkt bij MusicalMakers ook de samenwerking met Rose Stories verbroken, waardoor het plan om twee keer per jaar een verhalenhuis in het land te organiseren om nieuwe verhalen op te halen is losgelaten.  De ontwikkelinstelling heeft een alternatief plan aangereikt waarin makers nieuw werk maken op basis van zelfreflectie en onderzoek, geïnspireerd door authentieke verhalen. De raad kondigt aan dit nieuwe plan ‘nauwlettend te volgen, gezien de waarde die de raad in het oorspronkelijke plan hechtte aan de samenwerking met Rose Stories’.

Punt van aandacht voor Likeminds is de geplande exploitatie van Podium Noord. De raad hecht ‘aan een gezonde balans tussen de kerntaak waarvoor de instelling is gehonoreerd (talent- en/of genreontwikkeling) en de kosten voor een podium’ en wil dit nauwlettend gaan monitoren. Ook mist de raad nog de gevraagde expliciete toelichting op de wijze waarop de governance van dit podium is georganiseerd, evenals de namen van de directie en de raad van toezicht/bestuur. ‘Vanwege de verwevenheid van beide instellingen is optimale transparantie hierover noodzakelijk.’

Station Noord is een netwerkorganisatie voor de ontwikkeling van podiumkunsttalent in Noord Nederland met zeventien lokale partnerorganisaties. De raad vindt de constructie van het netwerk in de aangevulde subsidieaanvraag nog steeds onvoldoende transparant. Omdat de organisatie schrijft zelf nog aan het nadenken te zijn over een optimale opzet, adviseert de raad dat Station Noord de minister blijft informeren over de constructie.

35 van de 43 instellingen met een ‘ja, mits’-subsidieadvies hebben in de ogen van de raad inmiddels wel aan alle voorwaarden voldaan. Dat geldt voor onder meer Theater Rotterdam, Toneelgroep Maastricht, Het Zuidelijk Toneel, Nationale Opera & Ballet, Introdans, Nederlands Dans Theater, Nederlandse Reisopera, Opera Zuid, Oerol, DOX, Emoves, het HipHopHuis en Dutch Culture. De Raad heeft er vertrouwen in dat ze met de aanvullingen op hun activiteitenplannen hun functie in de Basisinfrastructuur naar behoren kunnen vervullen.

Foto: Lounge MusicalMakers