Festival de Nederlandse Dansdagen heeft de Stimuleringsprijs Mens en Cultuur 2012 ter waarde van vijftigduizend euro ontvangen van de Provincie Limburg. De prijs is bestemd voor gesubsidieerde culturele organisaties of evenementen die erin zijn geslaagd om in 2011 op creatieve wijze meer bezoekers te trekken en de eigen inkomsten te vergroten.

Het festival is verheugd met de prijs. De Dansdagen wordt vanaf 2013 niet langer gesubsidieerd door het Fonds Podiumkunsten, waardoor de vaste subsidie-inkomsten met eenderde zijn afgenomen. De geldprijs biedt ruimte om in 2013 verder te werken aan de financiële en artistieke toekomst.

De andere genomineerden waren Het Laagland en Openbare Bibliotheek Venlo. Noël Lebens, gedeputeerde van Provinciale Staten, benadrukte tijdens de uitreiking afgelopen vrijdag dat de Dansdagen er nog beter dan de andere twee in is geslaagd ‘om cultuur en mensen te verbinden op een manier die cultureel ondernemend is in de beste zin van het woord’.

De jury, bestaande uit Theu Boermans (Nationale Toneel), Katja Weitering (Cobra Museum) en voorzitter Joop de Jong (Universiteit Maastricht), kende de prijs toe omdat de Dansdagen ‘gedreven, inventief, creatief en trouw aan zijn missie [heeft] gezorgd voor beduidend meer publiek en eigen inkomsten.’

(Parkin’son – Giulio D’anna/Nederlandse Dansdagen, foto: Cinzia Camela)