Nederland exporteert de meeste cultuurproducten naar West-Europa en de Verenigde Staten. Dit komt overeen met het zwaartepunt van de totale export vanuit Nederland. Ook daar gelden deze gebieden als de grootste bestemmingsregio’s.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA), waarin de Nederlandse cultuurexport in 2011 werd vergeleken met de algemene exporttrends van dat jaar. Verder blijkt het aandeel van de Nederlandse cultuurexport naar China, Brazilië en Polen aanzienlijk groter dan de reguliere export  naar deze landen.

Vanuit Nederland is muziek het meest geëxporteerde cultuurproduct, gevolgd door film, beeldende kunst en theater. In totaal hebben in 2011 ongeveer twaalfhonderd Nederlandse culturele activiteiten zich in het buitenland afgespeeld.  Ruim twintig procent hiervan gaat naar Duitsland, tweederde blijft binnen West-Europa en twaalf procent gaat naar de Verenigde Staten, ruim drie keer zoveel als de reguliere export. Ook naar Oost-Europa wordt verhoudingsgewijs meer cultuur geëxporteerd – het   meeste daarvan (9%) gaat naar Polen. De cultuurexport naar Azië is het grootst naar Oost-Azië, en vooral naar China.

Hoewel Nederland sterke handelsbanden heeft met Singapore, Zuid-Korea en Japan, blijft de cultuurexport naar deze landen achter. Ook de export van cultuurproducten naar Midden- en Zuid-Amerika is klein (slechts vier procent). Het Holland-jaar in Brazilië – Ano da Holanda no Brasil – blijkt invloed te hebben gehad op de export. Het aantal Nederlandse culturele producten in dit land is het afgelopen jaar flink gestegen.

(Foto: Vliegboot Moederschip (2011), Hotel Modern. Fotograaf: Leo van Velzen.)