Onder de titel De staat van cultuur, lancering cultuurindex Nederland is afgelopen maandag een cultuurindex gepresenteerd, een initiatief van de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Cultuurindex brengt de Nederlandse cultuursector in beeld aan de hand van cijfers en getallen. Met het samenstellen van de Cultuurindex hoopt de Boekmanstichting de ontwikkelingen van de Nederlandse kunstensector van de komende jaren te kunnen voorspellen.

De Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft deze Cultuurindex in anderhalf jaar tot stand gebracht. Het resultaat is een samenstelling van bestaand statistisch materiaal over de periode 2005 tot 2011. Door het standaardiseren van bekende cijfers geeft de Cultuurindex inzicht in de constanten en veranderingen in de cultuurproductie en participatie van de volledige kunstensector. De Boekmanstichting wil vanaf nu elke twee jaar haar bevindingen uit de Cultuurindex in boekvorm publiceren en streeft ernaar vanaf juni via de website van de Cultuurindex voorlopige voorspellingen te doen op basis van tussentijdse onderzoeken.

Uit de De staat van cultuur blijkt dat de periode 2005-2011 drie belangrijke ontwikkelingen te zien geeft. Uit de bezoekerscijfers van het theater is een verschuiving naar stratificatie van het theaterpubliek af te lezen. Gebleken is dat binnen het theaterpubliek een onderscheid valt te maken tussen sterk gecommitteerde bezoekers en passanten. De theaterconsument zou de laatste jaren selectievere keuzes maken en na het maken van zijn keuze meer bereid zijn verder te reizen of een groter bedrag te betalen voor zijn theaterbezoek. Ook blijkt dat het Nederlandse theater steeds meer werkt als een eventindustrie. In 2005 waren er ongeveer honderdvijftig theaterfestivals in Nederland, in 2011 zijn dat er bijna zevenhonderd. Dit heeft tot gevolg dat de theaterbezoeker niet meer in een regelmaat naar het theater gaat, maar in een korte periode meer voorstellingen consumeert. Ten slotte is gebleken dat ook het Nederlandse theater de invloed van de digitalisering voelt. Via media als Youtube en Uitzending Gemist wordt kunst als het ware hergebruikt en hierdoor neemt de urgentie van het theaterbezoek af.