Een groot aantal Nederlandse theatermakers en gezelschappen, waaronder Dries Verhoeven en Toneelgroep Oostpool, hebben in een brief aan het Fonds Podiumkunsten hun zorgen uitgesproken over het niet honoreren van de subsidieaanvraag van Theaterfestival Boulevard voor 2013-2016.

Ook de Vlaamse collega’s, onder wie Het Toneelhuis en NTGent, vragen in een brief aan het Fonds om de meerjarige subsidie alsnog aan het festival toe te kennen. Zij benadrukken de pioniersrol die het festival als coproducent vervult en vinden het spijtig dat een festival dat een referentie is voor de theaterwereld in binnen- en buitenland in eigen land niet de erkenning krijgt die het verdient.

Theaterfestival Boulevard is voor veel Nederlandse en Vlaamse makers van groot belang. In de brief benadrukken zij dat Boulevard met hen meedenkt over het maximaliseren van het aantal speelbeurten, meerjarige allianties aangaat, een zeer betrouwbare coproducent is en veel risico’s neemt. Door het productieteam van hoog niveau is het mogelijk om onmogelijke projecten toch te produceren. Boulevard maakt het werk van de makers toegankelijk voor een breed publiek en zorgt voor landelijke zichtbaarheid bij pers en professionals.

Het wegvallen van de subsidie van het Fonds zou betekenen dat Boulevard theatermakers niet langer op deze manieren kan ondersteunen. De gezelschappen spreken dan ook hun zorg uit over hun eigen toekomst en geven aan niet te kunnen garanderen het aantal gewenste speelbeurten zoals aangegeven in hun plannen te zullen halen. Ze vragen het Fonds om hierover met hen in gesprek te gaan en er alles aan te doen de aanvraag van Boulevard alsnog te honoreren.

Ook heeft Geert Overdam, directeur van Boulevard, een bezwaarschrift ingediend bij het Fonds Podiumkunsten waarin hij ingaat tegen het besluit om Boulevard ondanks een positief advies geen subsidie te verlenen. In dit bezwaarschrift verzoekt hij het Fonds tot een ander oordeel te komen dan wel de scores aan te passen en alsnog een bijdrage van 250.000 euro per jaar voor de periode 2013-2016 toe te kennen.

(foto: Martijn van Osch)