Het Nationale Toneel heeft een aantal prominente toneelschrijvers gevraagd een nieuwe toneeltekst te schrijven over de staat van het land. Maria Goos, Lot Vekemans, Nathan Vecht en Joeri Vos schrijven de eerste ‘Toneelstukken des Vaderlands’. Artistiek leider Eric de Vroedt gaat ze regisseren in de grote zaal. Hijzelf schrijft voor dit seizoen het zesdelige epos The Nation, geïnspireerd op recente gebeurtenissen in de Haagse Schilderswijk.

De Vroedt wil van de ontwikkeling van nieuw Nederlands repertoire voor de grote zaal een speerpunt maken. ‘Het Nationale Theater moet een toneelschrijffabriek worden. In de schouwburgen worden nauwelijks nog nieuwe stukken opgevoerd, drie dit jaar in Amsterdam. Dat is een groot probleem. Tsjechov en Ibsen sluiten niet meer aan bij de huidige dynamische, hypercomplexe wereld. Er zijn teksten nodig die iets zeggen over de grote transformaties die zich nu in de samenleving afspelen: klimaatveranderingen, gentechnologie, snel veranderende economische systemen. Theater is een goede plek om over deze onderwerpen met elkaar in debat te gaan. We mogen ze niet overlaten aan alleen de journalistiek.’

Peer Wittebols, Jibbe Willems en Jorieke Abbing schrijven nieuwe stukken voor NTjong. Ook begint Het Nationale Theater het meerjarige project ‘Scènes des Vaderlands’ waarvoor jonge, onbekende toneelschrijvers iedere maand korte scènes schrijven, gebaseerd op de actualiteit. Ze worden vanaf 21 september op verschillende plekken en festivals in Den Haag opgevoerd en aan het eind van het jaar verzameld in een groot jaaroverzicht. De scènes dienen tevens als kweekvijver voor een volgende generatie schrijvers van de ‘Toneelstukken des Vaderlands’.

Foto Eric de Vroedt: Jochem Jurgens