De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is gestart met het ontwikkelen van een beleidskader ter preventie van ongewenst gedrag in de podiumkunstensector. Tijdens de online kick-off van dit traject presenteerde de belangenbehartiger voor orkesten en dans- en theatergezelschappen zijn eerste plannen. 

De komende maanden gaat een projectgroep de specifieke risico’s voor de sector onderzoeken en een toolkit ontwikkelen voor goede maatregelen en interventies. In deze projectgroep zitten verscheidene zakelijk en artistiek leiders van theater-en dansgezelschappen, zoals het NNT, Toneelgroep Oostpool en het Nederlands Dans Theater.

Vervolgens gaat de projectgroep zijn plannen toetsen bij een klankbordgroep met vertegenwoordigers van kunstvakopleidingen en belangenorganisaties, zoals Platform Aanvang!, de Kunstenbond en Act Acteursbelangen. Op die manier hoopt de NAPK in de komende maanden tot een generiek beleidskader te komen. De verwachting is dat dat einde zomer 2021 klaarligt.

Naast dit kader werkt de NAPK aan praktische, ondersteunende documenten ter preventie van ongewenst gedrag. Zo komen er een protocol en een klachtenregeling voor organisaties in de podiumkunstensector die te maken krijgen met klachten.

Om dit traject in goede banen te leiden wordt de NAPK geadviseerd door Alie Kuiper, expert op het terrein van preventief beleid tegen ongewenste omgangsvormen op het werk. Tijdens de online kick-off sprak zij onder andere over de verhoogde risico’s voor ongewenst gedrag in de podiumkunstensector. ‘Bijvoorbeeld in de sociale factoren op het werk. Je gaat op tournee, werkt in de avonden en werk en privé lopen soms door elkaar. Maar ook de organisatiecultuur is van belang.’ Ook sprak zij over de verantwoordelijkheid in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Die ligt volgens Kuiper niet alleen bij vertrouwenspersonen. ‘Preventieve aanpak is ook de verantwoordelijkheid van het management of de leidinggevende.’

In 2017 nam de NAPK al het initiatief voor mores.online, een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen binnen de podiumkunsten, televisie- en filmsector, kunstvakonderwijs en musea. Inmiddels onderschrijven 31 partijen het meldpunt.

Foto: Flamenco Biennale, Simone Fratini