De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Kunstenbond staan nog steeds achter Mores.online. Ze zijn overtuigd van de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het meldpunt en daar werkzame vertrouwenspersonen. Dat laten de belangenorganisaties weten naar aanleiding van berichten over de betrokkenheid van de ex-voorzitter van Mores bij het giftige werkklimaat bij NOS Sport. 

Mores is het meldpunt voor professionals in de culturele sector die te maken hebben gehad met of getuige geweest zijn van grensoverschrijdend gedrag. Te midden van het nieuws over het werkklimaat op de redactie van NOS Sport kwam ook de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van Mores ter discussie te staan. Pijnpunt is de relatie tussen de (inmiddels voormalig) voorzitter van het meldpunt, Janke Dekker, en Tom Egbers – een van de kopstukken van NOS Sport die in het onderzoek van de Volkskrant naar voren komt als vermeend aanstichter.

De NAPK en de Kunstenbond laten hun leden weten begrip te hebben over de ontstane twijfels. Het vertrek van Dekker is volgens de Kunstenbond dan ook ‘meer dan terecht en onvermijdelijk’. De belangenorganisaties hechten er wel veel belang aan om te benadrukken dat hun kritiek geen betrekking heeft op de integriteit van het meldpunt of het vertrouwen dat ze hebben in de uitvoering van het werk van de vertrouwenspersonen die worden ingeschakeld door Mores.

Vanaf de oprichting van het meldpunt in 2018, onder meer door de NAPK, werd al vastgelegd dat het bestuur volkomen los moest staan van de vertrouwenspersonen, om zo de vertrouwelijkheid van melders te waarborgen. Voor het behandelen van meldingen en het bijstaan van slachtoffers heeft Mores een externe organisatie ingehuurd met onafhankelijke, gecertificeerde vertrouwenspersonen. Zij spelen nooit individuele casussen door aan het bestuur van Mores. Alleen in het geval dat er op basis van grote aantallen meldingen bij een werkgever een structureel probleem blijkt te zijn, zal de vertrouwenspersoon het bestuur hiervan op de hoogte stellen. Vele individuele meldingen worden dan anoniem collectief gemaakt en zijn niet meer herleidbaar naar een persoon.

Het bestuur van Mores laat weten zich te realiseren dat het ondanks het vertrek van Janke Dekker nog steeds onder een vergrootglas ligt en dat de schijn kan ontstaan dat Mores niet meer een veilige meldpunt is. ‘Omdat het meldpunt voor veel mensen erg belangrijk is en het bestuur dat op geen enkele manier in de weg wil staan’, gaat het zich nu toch beraden op haar eigen rol en toekomst en daarvoor in gesprek met de eigen achterban. Deze beslissing heeft volgens het bestuur geen invloed op de continuïteit en kwaliteit van het werk van het meldpunt.

Bestuursleden bij Mores zijn afkomstig uit de creatieve en culturele sector, werken voornamelijk onbezoldigd en hebben als voornaamste taak voorlichting te geven over het Mores meldpunt en zorg te dragen voor de fondsenwerving/financiering van het meldpunt op langere termijn.