Aan het eind van dit jaar stopt de Tekstsmederij. Het platform voor (opkomende) theaterschrijvers verloor per begin 2021 zijn structurele financiering.

De Tekstsmederij werd in 2011 opgericht om beginnende toneelschrijvers te ondersteunen bij het onderzoeken van hun kunstenaarschap en het delen van hun teksten in ontwikkeling met een publiek. Een eerste avond met publieke lezingen in het Rozentheater groeide uit tot een platform voor ontwikkeling, onderzoek en presentatie, waarbij het ambacht van de taalkunstenaar steeds centraal stond.

Van 2017-2020 maakte de Tekstsmederij onderdeel uit van het kunstenplan van de Gemeente Amsterdam, in 2021 viel deze structurele financiering weg. De beslissing om de stichting op te heffen, is genomen vanuit de overtuiging dat een stabiele organisatie voorwaardelijk is om het gewenste open onderzoek te kunnen faciliteren. Toen in oktober 2020 oprichter en artistiek leider Timen Jan Veenstra vertrok om zich meer op eigen theaterwerk te richten werd er geen opvolger meer gezocht. Wel werden er nog verscheidene activiteiten georganiseerd.

De beslissing om te stoppen is niet lichtzinnig genomen, laat zakelijk leider Marijke Schaap weten. ‘Een grote verscheidenheid aan vormen, stijlen en stemmen is de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar geworden. Een generatie taalkunstenaars is met grote energie opgestaan om op eigenzinnige wijze vorm te geven aan noodzakelijke en actuele verhalen. De schrijvers die de afgelopen tien jaar binnen de Tekstsmederij werk hebben ontwikkeld, getuigen daar in volle overtuiging van.’

Om ‘nog een laatste shout-out te geven aan alle taalkunstenaars’, stuurde de Tekstsmederij haar relaties een Word in Progress-trui. ‘Ieder die de trui draagt, zal de taal – in al haar ontwikkelingen en vormen – een warm hart toedragen. Want hoewel de Tekstsmederij haar deuren sluit, taalkunstenaars zullen er blijven om de toekomst te (be)schrijven.’

Foto: De thuiskomst, een estafettetekst met zeven schrijvers in de vorm van een live hoorspel (zomer 2021), Anne van Zantwijk