De Nederlandse Opera en Het Nationale Ballet die sinds 1 januari zijn gefuseerd, hielden vandaag hun eerste gezamenlijke persconferentie. Deze bestond uit een presentatie van het Ballet gevolgd door een presentatie van de Opera voorafgegaan door een inleiding van algemeen directeur Els van der Plas.

Van der Plas sprak overigens wel de hoop uit dat er volgend jaar een geïntegreerde presentatie komt, met één boekje en één trailer en liet ook weten dat er wordt nagedacht over een nieuwe naam voor het fusiegezelschap.

Uit de verschillende presentaties die werden gehouden bleek dat ook het Muziektheater niet ontkomt aan de bezuinigingen. De Nederlandse Opera gaat terug van tien naar negen producties per seizoen, waartussen ook geen plaats meer is voor barokopera. Ook wordt voor alle producties gezocht naar coproducenten waardoor de kosten over verschillende partijen kunnen worden uitgesmeerd.

Centraal in de programmering staat de komende twee seizoenen de derde en laatste herneming van Der Ring des Nibelungen. Aan de vier delen van deze cyclus wordt een vijfde toegevoegd onder de titel De groene ring, een fictief deel dat de toekomst van de mensheid tot onderwerp heeft en inspeelt op het actuele thema van duurzaamheid. Het is bedoeld als een wijdvertakt participatieproject waarin ook talentontwikkeling een plaats kan vinden, onder andere door samenwerking met studenten van het Amsterdamse Conservatorium. Op het gebied van talentontwikkeling neemt DNO een leidende en coördinerende rol op zich, in samenspraak met de Nationale Reisopera, Opera Zuid en Vocaallab, om de ontwikkeling van jonge kunstenaars in alle operadisciplines te stimuleren. DNO ontwikkelt een eigen traject voor een kleinschalige productie met jonge zangers, in samenwerking van Romain Bischoff en Marcel Sijm. Volgens operadirecteur Pierre Audi zal het een aantal jaren kosten voordat het hele opleidingsscala kan worden omgezet in een programmering. Wel kon hij voor het komende seizoen vier nieuwe regieteams aankondigen, die zich zullen werpen op Laika, een nieuwe opera van Martijn Padding (muziek) en Frans Thomése (libretto), De speler (Prokovjev), Armide (Gluck) en Faust (Gounod).

Ted Brandsen, directeur van Het Nationale Ballet, lichtte toe dat zijn gezelschap zich net als de afgelopen jaren zal baseren op drie pijlers: grote klassiekers (Don Quichot), de beste werken uit het internationale repertoire (Midzomernachtsdroom) en eigen werk door eigen choreografen (The tempest in een choreografie van Krysztof Pastor). Na 28 jaar zal ook Hans van Manens Corps worden hernomen. Het corps de ballet vormt ook het uitgangspunt voor een nieuw werk van Emio Greco en Pieter C. Scholten, Le corps du ballet. Greco en Scholten gaan de komende jaren nauw met HNB samenwerken.

In het programma Dutch doubles brengt HNB vier Nederlandse choreografen samen met kunstenaars uit andere disciplines. Hans van Manen gaat aan de slag met harpist Remy van Kesteren, Jorma Elmo met Viktor & Rolf, Ton Simons met Rineke Dijkstra (die haar theaterdebuut maakt) en Juanjo Arqués met beeldend kunstenaar Krijn de Koning.

Ook Het Nationale Ballet neemt talentontwikkeling op in zijn activiteiten. Met de Nationale Balletacademie is een nieuw gezelschap opgericht, De Junior Company. Hierin krijgen twaalf jonge dansers, zes eindexamenstudenten en zes dansers die net hun carrière bij HNB zijn begonnen, een traject van twee jaar aangeboden, waarbij de zes dansers van het tweede jaar een salaris zullen ontvangen. Met dit gezelschap zal ook worden gereisd waardoor HNB zalen kan bespelen die het grote gezelschap niet kunnen onderbrengen.

Algemeen directeur Van der Plas deelde nog mee dat er in het Muziektheater jaarlijks 170 voorstellingen worden gegeven, wat een lichte teruggang is vergeleken met enkele jaren geleden, dat de kaartverkoop stabiel is gebleven maar dat de inkomsten uit sponsoring en fondsen vorig jaar aanzienlijk zijn gestegen. De bezuiniging die Rijk en gemeente Het Muziektheater, DNO en HNB hebben opgelegd worden ondervangen door het aangaan van coproducties en andere vormen van samenwerking. De toegangsprijzen zijn voor de hoogste rangen flink verhoogd, maar voor de laagste laag gehouden. Wel wordt het systeem van dynamische prijsstelling ingevoerd, wat inhoudt dat een toegangsbewijs duurder wordt naarmate de verkoop succesvoller verloopt en de invoeringsdatum dichterbij komt.

Gesneuveld zijn de gastvoorstellingen. Daarvoor is geen geld meer nadat Amsterdam de één miljoen subsidie die hiervoor jaarlijks beschikbaar was heeft geschrapt. Het laatste deel van de subsidie van vorig jaar is opgegaan aan de voorstellingenreeks van Einstein on the beach.

(Das Rheingold, foto: Marco Borggreve)