De geplande productie Company van PIT Producties, met Paul Groot in de hoofdrol, is geannuleerd. Door tegenvallende kaartverkoop was de musical volgens de producent niet meer financieel haalbaar.

De musical van Stephen Sondheim en George Furth uit 1970 zou vanaf 14 februari in een nieuwe versie een tour langs de Nederlandse theaters maken. Het bestuur van PIT Producties besloot echter vorige week om de voorbereidingen van de musical per direct te staken wegens zwaar tegenvallende kaartverkoop. Die zou zijn blijven steken op zes procent.

Op de website van de producent schrijft het bestuur dat ze ‘gezien de slechte markt in combinatie met de beperkte financiële mogelijkheden van PIT’ het niet realistisch achten dat de kaartverkoop alsnog voldoende op gang komt,’waardoor er onverantwoorde risico’s’ ontstaan als zij doorgaan.

PIT Producties ontving voor de productie van Company al financiële steun van onder andere het Prins Bernhard Cultuurfonds, het FPK, AFK en het Blockbuster Fonds. De acteurs, waaronder ook producent Esther Maas, zien zichzelf zonder werk en vergoeding.

Maas zegt de mogelijkheden te gaan onderzoeken om Company alsnog op de planken te brengen, in samenwerking met bijvoorbeeld een bestaand theater- of operaproductiehuis.