De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Letterkundigen (VvL) hebben een nieuwe modelovereenkomst opgesteld voor de samenwerking tussen toneelauteurs en opdrachtgevers. Het contract bevat tevens een licentie om het werk op te voeren.

De overeenkomst biedt richtlijnen voor onderhandelingen en helpt bij het bepalen van heldere afspraken tussen schrijvers en producenten. Het geeft weer wat als wenselijk en gangbaar wordt gezien bij de totstandkoming en de exploitatie van toneelteksten. De NAPK en de VvL adviseren toneelauteurs en producenten dan ook het contract te gebruiken.

Het modelcontract is tot stand gekomen in samenspraak met Nicolien Luttels (Orkater), Erica van Eeghen (De Toneelmakerij) en toneelauteurs Sophie Kassies, Robert van Dijk, Anouk Saleming, Don Duyns en Hans van Hechten. Het is een compleet herziene versie van het contract dat in 2001 is opgesteld door de Vereniging Nederlandse Theatergezelschappen en –producenten (VNT) en de VvL. De NAPK heeft bij de overname van de VNT in 2009 een aantal branchetaken overgenomen, waaronder deze.

Door de snel veranderende omstandigheden waarin schrijvers en producenten werken, hebben de NAPK en de VvL afgesproken om elke twee jaar te overleggen of het modelcontract dient te worden herzien. Het contract is vrij verkrijgbaar op de websites van de NAPK en de VvL.

(Don Duyns bij Orde van de dag, foto: Willem Popelier)