Minister Van Engelshoven moet aan de slag. Uiterlijk dit voorjaar moet duidelijk zijn wat de gevolgen van haar bezuiniging op het Fonds Podiumkunsten (FPK) zullen zijn. Dinsdag nam de Tweede Kamer een voorstel daartoe van Corinne Ellemeet (GroenLinks) aan.

Minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) wil vanaf 2021 het rijkssubsidiestelsel voor cultuur gaan vernieuwen en daarbij 8,6 miljoen euro overhevelen van het Fonds Podiumkunsten naar de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Als gevolg daarvan zullen er volgens het Fonds zeker 50 gezelschappen hun subsidie verliezen.

Naar aanleiding van grote zorgen in de sector over de gevolgen voor ‘onder anderen jonge talenten en vernieuwende disciplines binnen de podiumkunsten’ diende Ellemeet, gesteund door Asscher (PvdA), Lenny Geluk-Poortvliet (CDA) en Salima Belhaj (D66), tijdens het begrotingsdebat voor cultuur op 18 november een motie in om de gevolgen van de budgetverschuiving te onderzoeken. Dat onderzoek zou volgens de indieners moeten samenhangen met het reeds aangevraagde onderzoek naar de kosten en gevolgen van de ingestelde eis voor fair practice, welk in februari aan de Kamer wordt gestuurd.

Van Engelshoven gaf tijdens het begrotingsdebat van vorige week aan pas tegen de zomer duidelijkheid te kunnen geven over wat de maatregelen voor afzonderlijke groepen gaan inhouden, omdat dan pas het FPK en de Raad voor Cultuur alle subsidieaanvragen hebben behandeld. Maar dat vonden de kamerleden te laat. In haar motie vroeg Ellemeet Van Engelshoven al in het voorjaar helderheid te verschaffen. ‘Voordat er verdere stappen genomen worden, moeten de gevolgen duidelijk zijn.’

GroenLinks is zelf alvast van mening dat de 8,6 miljoen die bij het Fonds Podiumkunsten wordt weggehaald sowieso aangevuld zal moeten worden. ‘Anders bestaat het risico dat we de podiumkunsten opnieuw in de problemen brengen. Het geld is nodig om ervoor te zorgen dat gezelschappen en makers met een heel eigen verhaal of geluid door kunnen groeien.’ Ook Lodewijk Asscher (PvdA), Peter Kwint (SP) en Esther Ouwehand (PvdD) riepen de regering bij het begrotingsoverleg op om bij de najaarsnota met voorstellen te komen om de bezuiniging ongedaan te maken.