Cultuurminister Ingrid van Engelshoven gaat maandag om de tafel met de cultuursector, om te praten over de gevolgen van de afgelastingen door het coronavirus. Ze doet dit naar aanleiding van een motie van Rob Jetten (D66), die afgelopen nacht in de Tweede Kamer is aangenomen.

De motie verzocht het kabinet om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector om de gevolgen van deze crisis te kunnen dragen. Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (Partij van de Arbeid), Henk Krol (50PLUS), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Tunahan Kuzu (DENK) dienden de motie mede in.

In hetzelfde debat werd eveneens een motie, ingediend door Lodewijk Asscher (PvdA), aangenomen voor meer ‘sectorspecifieke maatregelen’, omdat alleen generieke maatregelen als deeltijd-WW of uitstel van belastingbetaling onvoldoende zijn.

De minister stuurt vandaag een brief aan de Tweede Kamer over de te nemen cultuurmaatregelen. Kunsten ’92, de bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed, heeft op verzoek van OCW een taskforce ingericht met vertegenwoordigers uit de sector die in gesprek gaan met het ministerie over hoe de financiële gevolgen van de crisis op te vangen. De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) neemt namens de podiumkunstenbranche zitting in deze taskforce.

De annulering van evenementen boven de 100 personen vanwege het coronavirus betekent een harde klap voor veel culturele instellingen en makers. Vooral zelfstandige kunstenaars en zzp’ers worden hard getroffen. Verscheidene belangenorganisaties in de cultuursector vragen de regering om snelle ondersteuning.

In Duitsland sprak de Staatsminister van Cultuur Monika Grütters haar steun uit aan de culturele sector in het land.  ‘Kunstenaars en culturele instellingen kunnen erop vertrouwen, zeker met het oog op de leefsituaties en productieomstandigheden van de culturele, creatieve en media-industrie: ik laat ze niet in de steek!’ De regering is met betrokken theaters in gesprek over ondersteunende maatregelen en liquiditeitssteun. In Duitsland komen alle optredens in de grote zalen van de staatstheaters en -concertzalen tot 19 april te vervallen.