Mime-gezelschappen Golden Palace, Schweigman& en Jakop Ahlbom Company richten Stichting Mimeplatform Nederland op. Dat werd gisteren bekendgemaakt op de Dag van de Mime in Theater de Meervaart in Amsterdam. De stichting stelt mimetheatermakers die bij de gezelschappen een talentontwikkelingsprogramma hebben gedaan in staat om subsidie aan te vragen voor een vervolgtraject.

Met Stichting Mimeplatform Nederland willen de gezelschappen jong talent steunen om de stap naar het podium te maken. Nu kunnen jonge makers bij de gezelschappen terecht voor specifieke talentontwikkelingsprogramma’s waarbij zij inhoudelijke begeleiding en praktische ondersteuning krijgen. Om na deze programma’s op eigen kracht een voorstelling te maken dienen makers subsidie aan te vragen, maar deze subsidie kan alleen worden toegekend aan een rechtspersoon. Met dit gezamenlijke platform krijgen jonge makers de mogelijkheid om subsidie aan te vragen zonder daarvoor eerst een eigen rechtspersoon op te hoeven richten.

De oprichting van Stichting Mimeplatform Nederland werd bekendgemaakt op de Dag van de Mime, een gezamenlijk initiatief van Golden Palace, Schweigman&, Jakop Ahlbom Company, Theater de Meervaart en de Mime Opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Op deze dag werden belangrijke kwesties rondom talentontwikkeling en de mime in Nederland besproken. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de drie gezelschappen, Ingrid Kuijpers (Golden Palace), Rachel Feuchtwang (Schweigman&) en Marc Pil (Jakop Ahlbom Company).

Foto mimetheatermaker Sue-Ann Bell: Ben van Duin