Prof. dr. Millie Taylor is benoemd tot bijzonder hoogleraar Musical aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel werd ingesteld door de VandenEnde Foundation, in samenwerking met het Amsterdams Universiteitsfonds. Taylor is de eerste hoogleraar in Nederland op het specifieke terrein van musical.

Vanwege de focus op musicals draagt de nieuwe leerstoel de naam van Joop van den Ende, die zich als cultureel ondernemer heeft ingezet om musicals in Nederland te ontwikkelen en op de kaart te zetten. De leerstoel moet een grote impuls geven aan het interdisciplinair onderzoek aan de UvA naar de historische, hedendaagse en toekomstige ontwikkeling van musicals. Ondanks de culturele betekenis van musicaltheater is die aandacht tot op heden gering geweest.
Met haar brede, internationale achtergrond kent Taylor zowel de theorie als de praktijk van de wereld van de musical goed, ‘een veelbelovende combinatie’ aldus Joop van den Ende, voorzitter  van de VandenEnde Foundation. Taylor begon haar loopbaan als freelance musicalregisseur en tourde in die rol bijna twintig jaar lang door het Verenigd Koninkrijk en Europa. In 2001 promoveerde Taylor op een onderzoek naar theater en muziek aan Exeter University. Sinds 2009 werkt ze aan de University of Winchester, eerst als docent en reader Podiumkunsten en sinds 2012 als hoogleraar Musical Theatre. Taylor is tevens oprichter en voorzitter van het British Musical Theatre Research Institute (BMTRI).
Taylors onderzoeksinteresse gaat vooral uit naar de wisselwerking tussen muziek, geluid en toneel in het theater, met bijzondere aandacht voor de dramaturgie van muziektheater en de ontwikkeling van nieuwe stukken. Als hoogleraar aan de UvA wil Taylor onderzoek gaan doen naar de sociale en historische context van musicals, compositie, teksten, de materialiteit van uitvoeringspraktijken en hun institutionele en culturele voorwaarden. De focus ligt hierbij op Nederland in een internationale context. Ook zal zij bijdragen aan het bachelor- en masteronderwijs op het gebied van musical, en gaat zij masterstudenten en promovendi begeleiden bij hun scripties en proefschriften.