Een medewerker van Toneelgroep Oostpool is door vier voormalige collega’s beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat schreef Trouw gisteren in een artikel over de MeToo-aanpak in de Nederlandse theaterwereld. De krant noemt geen namen. 

In het Trouwartikel meldt Michiel Nannen, sinds een half jaar zakelijk leider bij Oostpool, dat vier personen op 18 maart een brief hebben gestuurd naar de raad van toezicht van het gezelschap. Ze doen daarin een melding over grensoverschrijdend gedrag tussen 2011 en 2015. De briefschrijvers waren toen stagiair of hadden een tijdelijk contract.

De raad van toezicht en de directie nemen de zaak volgens Nannen zeer serieus. Het gezelschap heeft een extern bureau in de arm genomen voor een onafhankelijk onderzoek. Dat gaat nu eerst een feitenonderzoek doen. De directie heeft de indieners laten weten eventuele adviezen van het bureau te zullen opvolgen.

Worstel je met een ervaring van (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie of geweld in de sector? Neem contact op met de vertrouwenspersonen van Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in podiumkunsten-, televisie- en filmsector.

Foto: Hans Broekhuizen