Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een groot aantal ondersteunende functies in de theater- en danssector uitgezonderd van de wettelijke ‘ketenbepaling’ in de Wet Werk en Zekerheid. Bij deze geselecteerde beroepen mogen 15 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten worden binnen een periode van 48 maanden.

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid vorig jaar kunnen werknemers nog maar drie tijdelijke contracten in twee jaar krijgen, voordat een vast dienstverband zou ontstaan. Acteurs en dansers waren hier al sinds 1 juli 2015 van uitgezonderd. Nu is dat ook toegestaan voor ‘artistieke (steun-)functies en productie- en voorstellingsgebonden functies’. Het gaat onder meer om balletmeesters, regisseurs, ontwerpers, technici, dramaturgen, educatiemedewerkers, voorstellingsleiders, figuranten en kinderbegeleiders.

De regeling die nu word ingevoerd is feitelijk de oude regeling uit de Cao Dans die door de (nieuwe) Wet Werk en Zekerheid onmogelijk werd, omdat wettelijke bepalingen nu eenmaal boven die van de cao gaan. Nu de wetgever heeft ingestemd met deze uitzondering kunnen er meer contracten op rij worden gesloten. De verwachting is dat werknemers nu langer kunnen werken bij één dezelfde werkgever.

Het besluit van de minister is gepubliceerd in de Staatscourant van 2 januari 2017. Sociale partners Kunstenbond en NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) dienden het verzoek tot uitzondering in en pasten de cao-bepaling hier op aan.

Foto: Theater De Vest