Volgens de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) weet het publiek de weg naar de theaters, concerten en festivals steeds beter te vinden. Dat zou blijken uit de jaarlijkse gegevens van de VSCD.  

In 2013 zouden 11,2 miljoen bezoeken aan het theater zijn gebracht; een kleine stijging ten opzichte van 2012, waarin er 10,9 miljoen keer een bezoek aan het theater werd gebracht. In de cijfers van de VSCD zijn ook concertbezoek, festivals en amateurtheater meegenomen; wie naar de uitsplitsing per genre kijkt, merkt op dat de conclusie van de VSCD enigszins kan worden genuanceerd.

Zo blijkt uit de jaarreeksentabel van de VSCD, waarin per genre het aantal bezoeken en het aantal voorstellingen binnen het Rijksgefinancierde circuit wordt weergegeven, dat het aantal bezoeken binnen het genre toneel in vergelijking met 2012 in 2013 vrijwel gelijk is gebleven (van 448 duizend naar 449 duizend), waarbij het aantal voorstellingen daalde van 2.561 in 2012 naar 2.424 in 2013. Het aantal bezoeken is dus vrijwel gelijk gebleven, terwijl er minder voorstellingen worden gespeeld. Hierdoor zullen er per voorstelling gemiddeld meer mensen in de zaal zitten, maar gaat er niet meer publiek naar het theater.

In het dansgenre is dezelfde ontwikkeling waar te nemen. In 2012 werden 255 duizend bezoeken aan dansvoorstellingen gebracht. In 2013 waren dit er duizend meer, terwijl het aantal dansvoorstellingen van 767 voorstellingen in 2012 terug liep naar 670 in 2013. Dezelfde trend is op te merken wanneer er wordt gekeken naar klassieke muziek en cabaret.

Foto: Alexander Hemarios