Met ingang van het nieuwe Kunstenplan voegt theatermaker Marjolijn van Heemstra zich bij het Ro Theater in Rotterdam. Dat vertelde zakelijk leider a.i. Jacques van Veen naar aanleiding van de aanvraag van het Ro voor een plaats in de Basisinfrastructuur.

Het Ro Theater heeft een aanvraag gedaan als groot gezelschap, waarvoor staatssecretaris Zijlstra voor de vier gezelschappen in de Randstad twee keer 2,5 en twee keer 1,5 miljoen euro heeft gereserveerd. Het Ro Theater ontvangt nu 2,2 miljoen euro subsidie en Van Veen ziet geen aanleiding om de activiteiten terug te snoeien naar het niveau van 1,5 miljoen. ‘Dat verschil is te groot. Wij vinden dat de Raad voor Cultuur een eigen standpunt zou kunnen innemen ten aanzien van de verdeling van de hoeveelheid geld over de verschillende instellingen, hij kan voorstellen de hoeveelheid subsidie anders te verdelen.’

Als onderscheidend element in zijn aanvraag legt het Ro de nadruk op de coalitie die het in Rotterdam aangaat met de Rotterdamse Schouwburg, het Productiehuis Rotterdam en Wunderbaum. Als ‘Theater Rotterdam’ willen de vier instellingen meer eigen inkomsten genereren en een groter publiek bereiken. De locaties die zij tot hun beschikking hebben worden gedeeld om andere publieksgroepen aan te spreken. Van Veen: ‘Het gaat om publiek, publiek en publiek, met daarbij als extra aandachtpunt de jonge generatie. Ook de marketing zal dichter tegen het artistieke beleid komen aan te liggen, zodat deze twee beleidsterreinen beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Afstemming is ook in bredere zin een punt van aandacht: komend weekend hebben drie BIS-gezelschappen een nieuwe première gepland, dat kun je op zijn minst niet handig noemen.’

Als Theater Rotterdam hebben de vier instellingen gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Rotterdam. De vier Rotterdamse instellingen zijn een alliantie aangegaan om samen theatervoorstellingen te produceren en te presenteren en om zich collectief op talentontwikkeling te richten. Rotterdam wil nadrukkelijk een productiehuisfunctie handhaven, voor jonge makers en voor talenten die van een opleiding komen. Van Veen: ‘Deze coalitie neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de talentontwikkeling. Met ons voornemen in die richting hebben wij een iets hechtere onderbouwing van ons plan, daarin onderscheiden we ons van anderen. De drie ton die wij extra aanvragen willen we dan ook specifiek voor talentontwikkeling inzetten. Bovendien beschikt het Ro over een goede zaal, met name geschikt voor het middenrepertoire. Daar willen we meer mee gaan doen. Jetse Batelaan blijft aan het Ro verbonden, als nieuwe maker wordt Marjolijn van Heemstra in huis gehaald. Ook zij wil gaan produceren voor de grote zaal. Er zal nog een derde naam aan dit tweetal worden toegevoegd, maar die naam zal in overleg met de alliantiepartners worden gekozen.’

Jeugdtheater komt in de plannen van het Ro niet voor, aangezien de gemeente Rotterdam nadrukkelijk heeft gekozen voor het bij elkaar brengen van de drie in de stad aanwezige jeugdgezelschappen Max, Meekers en Siberia, die in één pand zullen worden ondergebracht en verdergaan onder de naam Maas.

Internationalisering maakt wel deel uit van de plannen van het Ro. Bremen is een nieuwe partner terwijl regies van Alie Zandwijk op meer plaatsten in Europa zullen worden getoond. (03/03/2012)

foto: Anna van Kooij