Marielle Hendriks (40) is per 1 januari jl. benoemd tot directeur van de Boekmanstichting, het nationale kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. Zij volgt Margot Dijkgraaf op die in november haar ontslag als directeur indiende, omdat de functie niet aan haar verwachtingen voldeed.

Na het vertrek van Dijkgraaf was Hendriks als adjunct-directeur bij Boekman betrokken en in die hoedanigheid met name zakelijk en financieel verantwoordelijk. Hendriks was in de afgelopen tijd initiatiefnemer en drijvende kracht achter de Cultuurindex Nederland, een initiatief van de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De index levert belangrijke inzichten over consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.

Hendriks studeerde kunstbeleid- en management aan de Universiteit Utrecht en werkte eerder bij het Museum of Fine Arts in Boston en bij de afdeling cultuur van de gemeente Issy-les-Moulineaux(Parijs).

Foto: Titia Hahne