Marcus Azzini legt zijn taken als artistiek directeur, bestuurder en regisseur bij Toneelgroep Oostpool per direct en tot nader orde neer. Dat maakte het gezelschap vanochtend bekend. De Raad van Toezicht heeft opdracht gegeven tot een vervolgonderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap, onder meer nadat er afgelopen week daar nieuwe meldingen van binnenkwamen. Azzini wil ‘rust creëren bij Oostpool en alle ruimte bieden voor onderzoek’.

De nieuwe meldingen kwamen binnen na publicaties over een eerste onderzoek naar aanleiding van gemeld grensoverschrijdend gedrag. Bureau Bezemer & Schubad concludeerde toen dat er van machtsmisbruik door Azzini ‘geen sprake’ was, wel dienden er maatregelen genomen te worden voor een veiligere en professionelere cultuur binnen het gezelschap. De Raad van Toezicht heeft Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten, televisie- en filmsector, gevraagd te adviseren op welke wijze een verdiepend onderzoek vorm te geven. ‘Om recht te doen aan alle betrokkenen’, legt Azzini per direct en tot nader order zijn functie neer.

‘We geloven oprecht dat we het heden en verleden recht moeten aankijken en bespreekbaar moeten maken wat onbesproken bleef, om zo tot heling te komen’, schrijft Karen Verkerk, voorzitter van de Raad van Toezicht in een persbericht. ‘Alleen op die manier kunnen we werken aan de verandering die nu nodig is en waarin openheid, transparantie en op een integere en veilige manier werken de basis zijn.’

Daarnaast merkt Verkerk op dat de communicatie richting de betrokkenen over de uitkomsten van het eerste onderzoek zorgvuldiger en beter had gemoeten. Volgens NRC ontving de Raad van Toezicht eerder deze week een brief van 29 (oud-)medewerkers, waarin zij stellen dat de Raad ‘onzorgvuldig en te formeel is omgegaan met de melders van het ongewenste gedrag’.

Marcus Azzini: ‘Na het eerste onderzoek gaf ik aan me niet te willen verschuilen achter de uitkomsten. En dit geldt nog steeds. Ik ben met mijn medebestuurder en de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor Oostpool en was dat ook in de periode waarover meldingen zijn gedaan. Ik deel de behoefte aan een open en transparant gesprek over feiten en gevoelens. Oostpool moet dat gesprek op een integere manier faciliteren en de kans krijgen om het onderzoek naar de meldingen uit te voeren. Ik vind het daarom het meest zuiver om mijn werkzaamheden als artistiek directeur en regisseur neer te leggen’.

Foto: Bas de Brouwer

Worstel je met een ervaring van (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, agressie of geweld in de sector? Neem contact op met de vertrouwenspersonen van Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in podiumkunsten-, televisie- en filmsector.