Marcus Azzini volgt in 2017 Theu Boermans op als artistiek directeur van het ITs Festival. Vanaf 2018 neemt choreograaf Jasper van Luijk de functie van artistiek leider dans over van Tim Persent.

Met het vertrek van Boermans (1950) en de komst van Azzini (1971) en Van Luijk (1987) vindt een generatieverschuiving in de artistieke directie van het ITs plaats. Azzini: ‘Ik sta qua beleving dicht bij de studenten en Jasper al helemaal. Ik wil opnieuw in gesprek met de scholen en studenten, om van het ITs een ontmoetingsplek voor ons allen te maken.’ Ook wil hij de dialoog aangaan met de afstuderende regiestudenten die zich dit jaar van het ITs afkeerden door hun eigen festival te organiseren.

Vorig jaar werden de afstudeerprijzen voor beste regie en choreografie niet uitgereikt. De jury’s misten consistentie, eigenzinnigheid en noodzaak bij de afstuderende theatermakers en uitten scherpe kritiek op de opleidingen, die te weinig zelfkritisch vermogen zouden aanleren. Azzini: ‘Het huidige gesprek over de afstudeerprijzen op het ITs gaat de verkeerde kant op. Het zijn stimuleringsprijzen waar studenten veel aan kunnen hebben, maar door de slotavond, met de focus op glamour, pakt dit verkeerd uit. Ik wil onderzoeken hoe we de focus kunnen leggen op de dialoog en de inhoud.’

Azzini gaat zijn werk voor het ITs Festival combineren met zijn functie als regisseur en artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool. Heeft hij daar wel tijd voor? Azzini: ‘Dat moet lukken, het is vooral een festival van de studenten, niet van mij. En als Theu het kan combineren, kan ik het ook.’

Sinds 2005 bouwden Boermans en Persent het ITs Festival uit tot een internationaal festival waar afstuderende podiumkunstenaars van de Nederlandse toneelscholen hun werk vertonen naast werk van internationale studenten. Boermans neemt afscheid met de eindregie van The Odyssey, een grootschalig locatietheaterproject van acht Europese toneelacademies. ITs Festival 2016 vindt plaats van 22 tot en met 30 juni.

Foto Marcus Azzini: Bas van Spankeren