De commotie rondom het Spuiforum en het tijdelijke Zuiderstrandtheater is nog niet voorbij. Binnen het Nederlands Dans Theater (NDT) heerst een machtsstrijd tussen de Raad van Toezicht en de directie. De directie en het personeel zijn tegen een verhuizing naar het Zuiderstrandtheater, terwijl de Raad van Toezicht van het NDT wel achter de plannen staat.

Lijsttrekker Joris Wijsmuller van oppositiepartij Haagse Stadspartij diende tijdens een spoeddebat op 28 november een motie in met het verzoek om stillegging van de werkzaamheden aan het Zuiderstrandtheater. Hiermee kan de druk op de planning van de nieuwbouw en op het NDT worden weggenomen. De motie werd echter niet aangenomen, ondanks steun van alle oppositiepartijen.

Volgens Wijsmuller benadrukt de steun van het college eens te meer het grote belang van burgemeester en wethouders bij het Spuiforum en het  Zuiderstrandtheater. Het college zal vallen als de plannen niet doorgaan. Bij alle besluiten omtrent de nieuwbouw van de twee podia is er grote druk op de partijleden gelegd, aldus Wijsmuller. In juli leidde dit al tot het vertrek van PvdA-raadslid Mustafa Okcuoglu, die zelfs zijn lidmaatschap op de partij opzegde. Wijsmuller wijst erop dat de voorzitter van de Raad van Toezicht van het NDT, Ab van der Touw, tevens de CEO is van Siemens, de leverancier van de nieuwe Randstad Railtrams. HTM, de tramvervoerder van Den Haag en omstreken, heeft Siemens hiervoor een opdracht van 144 miljoen euro gegeven. De gemeente Den Haag heeft hiervoor een lening verstrekt.

Het NDT zegt nog in onderhandeling over de tijdelijke huisvesting met de gemeente Den Haag te zijn en onthoudt zich van commentaar. Volgens Wijsmuller komt het NDT niet tot overeenstemming met de gemeente over het onderhuurcontract voor het nieuwe Spuiforum. Het Koninklijk Conservatorium krijgt van de gemeente een korting op de huurprijs, waardoor het een lagere huur per vierkante meter gaat betalen dan het NDT. Dat leidt tot scheve ogen. ‘De nieuwbouwplannen dreigen er ten koste van het NDT doorheen te worden gejaagd,’ aldus Wijsmuller. De deadline voor de samenwerkingsovereenkomst van 1 november werd niet gehaald, net als de verschoven deadline van 1 december. Wijsmuller verwacht deze maand een uitkomst.

Volgens de planning worden het NDT en het Residentie Orkest tijdens de bouw van het Spuiforum tijdelijk ondergebracht in het nog te bouwen Zuiderstrandtheater. De bouwkosten van dat theater bedragen veertien miljoen euro. Het gebouw wordt na vijf jaar weer afgebroken als het Spuiforum (begroot op 181 miljoen, waarvan vijf voor het Zuiderstrandtheater) klaar is voor gebruik. Tijdens het spoeddebat van de Haagse gemeenteraad werd bekend dat het NDT mogelijk tijdens de bouw van het Spuiforum in het huidige pand, het Lucent danstheater, blijft zitten. Dit wordt in fases gesloopt maar blijft in de kern behouden. Het NDT wil in dit kerngedeelte blijven werken. Ook werd bekend dat de sloop van de Dr Anton Philipszaal, de zaal van het Residentie Orkest, wordt uitgesteld. Volgens de planning zou de sloop in de zomer van 2014 starten, maar dit is verschoven naar de zomer van 2015. In dat geval kan het Residentie Orkest een jaar langer op de huidige locatie blijven zitten.

Indien de gemeente accepteert dat het NDT in het Lucent Danstheater blijft zitten valt een groot gedeelte van de programmering van het Zuiderstrandtheater weg. Dit kan grote gevolgen hebben voor de exploitatie van het nieuwe theater, aangezien de programmering van het theater uit voorstellingen van het NDT en van het Residentie Orkest bestaat. Ook zal het Spuiforum in dat geval mogelijk een paar meter moeten opschuiven in de richting van het stadhuis.

(Foto: Artist impression Zuiderstrandtheater, Scheveningen)