Vanaf 2013 gelden er in Maastricht nieuwe subsidieregels voor instellingen in de kunst en cultuursector. De gemeente bepaalt vooraf welke culturele functies en evenementen de stad de komende vier jaar nodig heeft om zo een van de acht landelijke kernpunten van cultuur te blijven. De culturele instellingen kunnen zich inschrijven op een van deze functies om voor subsidie in aanmerking te komen. Voorheen waren subsidieaanvragen gebaseerd op een eigen activiteitenplan.

De gemeente hanteert vijf disciplines waaronder Podiumkunsten en Muziek. Toneel, theater en dans vallen binnen de discipline Podiumkunsten, een operaproductiehuis valt binnen de discipline Muziek. Een discipline is onderverdeeld in de volgende segmenten: opleiding, productie, presentatie en evenementen. Subsidieaanvragers kunnen zich inschrijven op een van de segmenten binnen een discipline.

De gemeente kiest voor een nieuw systeem om, ondanks de bezuinigingen, toch een culturele basisstructuur in stand te houden. Er zal minder geld voor projectsubsidies beschikbaar worden gesteld. Paul Lambrechts, beleidsmedewerker cultuur: ‘Als gemeente willen we eerst de basisstructuur van Maastricht overeind houden.’ Dit betekent dat de gemeente geen instellingen zal ‘repareren’ die bakzeil haalden bij het Fonds Podiumkunsten of buiten de boot van de Basisinfrastructuur vielen. Lambrechts: ‘We gaan niets uit eigen zak bijbetalen tenzij we vinden dat een instelling in de basisinfrastructuur van Maastricht thuishoort.’

Met dit nieuwe systeem wil de gemeente volgens Lambrechts ‘maatwerk op maat van de stad’ leveren met als gevolg dat er geen onafhankelijke adviescommissies meer zullen adviseren over de toekenningen van subsidies. Lambrechts: ‘Bij sommige functies ontvangen we maar één aanvraag dan willen we niet omslachtig te werk gaan met allerhande commissies, we achten ons als gemeente perfect in staat om te kijken of een gezelschap bij de stad past.’

De Maastrichtse gezelschappen zijn al per brief op de hoogte gesteld van de nieuwe richtlijnen die eind augustus openbaar worden gemaakt. Ook geeft Lambrechts aan dat het nieuwe stelsel geen nieuwkomers uitsluit: ‘We beoordelen iedereen op de criteria die we vooraf hebben vastgesteld.’ De culturele instellingen kunnen zich voor 1 oktober inschrijven op een functie. Zodra de gemeenteraad de nieuwe begroting heeft vastgesteld zal het college van B&W de hoogte van de subsidies vaststellen.