De gemeente Maastricht gaat in de periode 2015-2018 bijna drie miljoen euro bezuinigen op kunst en cultuur, vier procent van de totale Maastrichtse cultuurbegroting. De gemeente bezuinigt door te korten op de subsidies voor culturele instellingen: in 2015 met 500 duizend euro en in 2016 tot en met 2018 jaarlijks met 750 duizend euro.

De plannen van de nieuwe cultuurwethouder Mieke Damsma (D66) zijn op 8 juli door de gemeenteraad goedgekeurd, zonder enige vorm van overleg met de culturele instellingen. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018 (‘Wij Maastricht’) van VVD, D66, GroenLinks, de Seniorenpartij en SP, waarin werd besloten de komende vier jaar structureel te bezuinigen op kunst en cultuur.

Wethouder Mieke Damsma (D66, Cultuur) heeft in mei jl. de besturen en directies van Maastrichtse culturele instellingen al een waarschuwingsbrief gestuurd, waarin ze hen erop wijst passende maatregelen te nemen. Onder andere De Nederlandse Dansdagen, Opera Zuid, Project Sally en Toneelgroep Maastricht ontvingen de brief.

De gemeenteraad presenteert de bezuinigingen als een ‘innovatieslag’ en spreekt van ‘bezuinigen door vernieuwen’. Hiervoor wordt eenmalig een innovatiebudget gereserveerd, waarmee de subsidies tegen het licht worden gehouden. Het college gaat in het cultuurbeleid focussen op talentontwikkeling, samenwerking tussen verschillende culturele partijen en op de verbinding van de cultuurwereld met de Maastrichtse samenleving.

Subsidies aan projecten en evenementen worden beperkt, maar ‘kunnen in betere financiële tijden weer relatief eenvoudig geactiveerd worden,’ schrijft het college in een kaderbrief van 17 juni jl. aan de gemeenteraad. De gemeente zal behalve als subsidieverlener ook als opdrachtgever voor nieuwe initiatieven gaan fungeren.

Het gereserveerde budget van twintig miljoen euro voor Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018 is na bekendmaking van Leeuwarden als winnaar teruggebracht tot drie miljoen euro. André Willems van de Seniorenpartij, de grote winnaar van de verkiezingen, zei in maandblad Zuiderlucht dat dit bedrag voor de creatieve industrie gereserveerd blijft.

Overigens heeft de provincie 15 miljoen euro extra gereserveerd voor cultuur, afkomstig uit het budget voor Europese Culturele Hoofdstad.