Lotte Lohrengel (1980) wordt vanaf mei de nieuwe directeur van theatervooropleiding De Noorderlingen in Groningen. Ze is de opvolger van Koen Jantzen, die er elf jaar directeur was. Lohrengel is al geruime tijd aan de vooropleiding verbonden. 

In 2004 studeerde Lohrengel af aan de Toneelacademie Maastricht. De jaren hierna was ze werkzaam als regisseur, artistiek projectleider, acteur en docent. Ze regisseerde voorstellingen bij diverse gezelschappen, waaronder Het Laagland in Sittard, waar ze momenteel werkzaam is als artistiek leider van de Theaterwerkplaats Jong Laagland. Ook doceerde ze bij de vooropleiding van de Toneelacademie Maastricht en bij De Noorderlingen.

De Noorderlingen is een theatervooropleiding en productiehuis voor professioneel jongerentheater gevestigd in Groningen. De leerlingen variëren in leeftijd van dertien tot achttien jaar. Lohrengel zegt over De Noordelingen: ‘Een plek voor jonge mensen die willen ontdekken en leren moet je serieus nemen; zo’n plek is heel kostbaar. Dromen verkopen, daar geloof ik niet in. In hard werken wel!’

Foto: Boris Stokman