Linda Kokke heeft het Anne Faber Stipendium 2019 ontvangen. Het Huis Utrecht   reikte de stimuleringsprijs voor een jonge en ambitieuze zakelijk leider in spé vandaag uit op het Nederlands Theater Festival. Met een toelage van 15.000 euro kan Kokke zich verder ontwikkelen als zakelijk leider binnen de podiumkunsten. 

Kokke (1991) studeerde beeldende kunst en is momenteel medewerker beleid, fondsenwerving en directie-ondersteuning bij Productiehuis De Nieuwe Oost. De selectiecommissie (bestaande uit familieleden van Anne Faber en deskundigen) ziet in Kokke ‘kennis en interesse in zowel de artistieke als de meer zakelijke wereld. Een prachtige combinatie voor een zakelijk leider’.

Linda Kokke ziet zichzelf over een jaar of vijf samen met een artistiek leider aan het roer van een jong collectief of interdisciplinaire presentatieplek staan. Het stipendium geeft haar de mogelijkheid om haar persoonlijk leiderschap, vakkennis én netwerk uit te breiden. ‘Mijn doel is niet om de perfecte zakelijk leider te worden, maar om op een authentieke manier invulling te geven aan zo’n rol.’

Het Huis Utrecht initieerde het Anne Faber Stipendium ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden collega Anne Faber; een veelbelovend zakelijk leider in spé. Met het Anne Faber Stipendium wil Het Huis de naam en ambitie van Anne positief laten voortleven en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle zakelijk leiders binnen de podiumkunsten. De toelage wordt ingezet voor scholing, coaching, netwerkvorming en een kleine bijdrage in het levensonderhoud.

Foto: Moon Saris