De Utrechtse Spelen heeft een commissie ingesteld die moet onderzoeken of het gezelschap na de bezuinigingen en de vorig jaar opgetreden verliezen nog een artistiek veelbelovende toekomst heeft. De commissie wordt voorgezeten door George Lawson, die onlangs afscheid nam als directeur van het Fonds Podiumkunsten, en bestaat verder uit Lucia van Heteren van de Universiteit Groningen en Henk Scholten, voorheen directeur van het opgeheven Theater Instituut Nederland en thans directeur van het Lucent Danstheater in Den Haag.

Tijdens het bewind van Jos Thie als artistiek leider en Jelle Snijder als zakelijk leider produceerde DUS een aantal grote theaterspektakels, waaronder de megaproductie Orfeo ed Euridice op paleis Soestdijk, die door achterblijvende belangstelling uiteindelijk tot een miljoenenverlies leidden en tot het vertrek van Snijder en Thie. De directie is tijdelijk overgenomen door Roel Freeke onder wiens leiding tot twee keer toe een reorganisatie werd doorgevoerd, als gevolg waarvan nog slechts een minimale bezetting van deze instelling in de Basisinfrastructuur is overgebleven.

Het haalbaarheidsonderzoek dat de commissie-Lawson uitvoert wordt mede ondersteund door de gemeente Utrecht en OCW, en heeft onder andere tot doel na te gaan of het gezelschap na de door Freeke doorgevoerde saneringen nog voldoet aan de artistieke normen die OCW voor subsidie stelt. Verder zal de commissie in haar advies, dat half augustus wordt verwacht, nagaan of de instelling weer volledig moet worden bemand. Na het vertrek van Thie is geen nieuwe artistiek leider aangesteld, de producties die DUS uitbracht werden op incidentele basis geregisseerd. Om de positie van DUS ook op langere termijn veilig te stellen moet DUS in september beslissingen nemen over het toekomstig artistiek profiel en de personele invulling daarvan.