Nadat eerdere plannen niet levensvatbaar bleken, lijkt er nu een nieuwe kans te zijn dat Amsterdam een eigen Danshuis krijgt. De plannen die indertijd moesten leiden tot een Danshuis in Amsterdam-Oost zijn versoberd, terwijl voor de locatie nu wordt uitgegaan van een oude loods op het vroegere Storkterrein in Amsterdam-Noord, waar het productiehuis Dansmakers zich inmiddels heeft gevestigd.

In dit nieuwe plan voor een Danshuis Amsterdam wordt ruimte geboden aan een aantal Amsterdamse dansgroepen en -instellingen en faciliteiten voor training, montage en productie. Volgens Gary Feingold, artistiek directeur van de Henny Jurriëns Stichting en al vele jaren de drijvende kracht achter het Danshuis-project, zijn de grootste beletsels om tot het Danshuis te komen nu weggewerkt. ‘De ruimte die we nu op het oog hebben is veel goedkoper dan waar we voor het Danshuis in Oost van uitgingen. Er is nog steeds twee miljoen euro beschikbaar voor dit doel, daarmee kunnen we dit nieuwe project financieren.’

Donderdagavond 7 juni mag Feingold in de Amsterdamse raadscommissie voor Kunst, Sport en Zorg zijn toehoorders, onder wie wethouder Carolien Gehrels,  proberen te overtuigen van deze nieuwe opzet. ‘Dit is de laatste poging die ik onderneem. Als het nu niet lukt, hou ik ermee op.’