Theatergroep Kwatta krijgt ook na een hernieuwd advies van de Raad voor Cultuur geen positie in de culturele basisinfrastructuur 2013-2016. Wel heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten Kwatta voor het nog resterende gedeelte van de periode 2013-2016 een projectsubsidie te verlenen. Hiermee kan Kwatta alsnog een groot deel van de producties uit de oorspronkelijke plannen realiseren. 

Op 5 maart jl. besloot de Raad van State dat het ministerie van OCW de afwijzing van de subsidieaanvraag opnieuw diende te beoordelen. Het toekennen van subsidie aan maximaal één jeugdtheatergezelschap per regio is in strijd met de Regeling op het specifiek cultuurbeleid, oordeelde de Raad van State. Naar aanleiding van deze uitspraak verzocht het ministerie de Raad voor Cultuur met een nieuw advies te komen. Ook heeft Kwatta de afgelopen weken naar eigen zeggen ‘constructief overleg over de ontstane situatie’ met het ministerie gehad. Kwatta ziet de toekomst weer met vertrouwen tegemoet, aldus het gezelschap.

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur is een tenderprocedure van toepassing, waardoor de Raad voor Cultuur zijn oordeel heeft moeten baseren op de informatie en gegevens die op het moment van de aanvraag (begin 2012) bekend waren. De getoonde kwaliteit van Kwatta na het moment van de aanvraag, die zich onder meer uitte in de recente internationale erkenning voor de voorstelling Mismuis (Manxmouse) uit 2012, is dan ook buiten beschouwing gelaten. Wel hebben deze recente ontwikkelingen bijgedragen aan de beslissing van het ministerie om het gezelschap een projectsubsidie te verlenen.

De Raad voor Cultuur moest in 2012 bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor de basisinfrastructuur een keuze maken tussen Theatergroep Kwatta en Jeugdtheater Sonnevanck, omdat beide instellingen zich in de regio Oost bevinden en primair dat gebied bedienen. De raad koos daarbij voor Sonnevanck. De Raad van State oordeelde op 5 maart jl. dat de Raad voor Cultuur in zijn advies, dat aan het besluit tot afwijzing van de subsidieaanvraag ten grondslag ligt, een verkeerde uitleg gaf aan het criterium ‘geografische spreiding’.

Foto: Manxmouse in Pittsburgh –  Theatergroep Kwatta, foto Hans Thissen