De Kunstenbond daagt de Nationale Opera & Ballet voor de rechter. De belangenbehartiger voor werknemers en zelfstandigen in de culturele sector stelt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid bij het freelance operakoor van het gezelschap. Koorleden die als zelfstandigen worden ingehuurd, zouden veel lager beloond worden dan koorleden met een vast dienstverband, terwijl de werkzaamheden hetzelfde zijn.

De gang naar de rechter volgt op stukgelopen gesprekken tussen de freelancezangers en de leiding van het gezelschap, waarin de koorleden aanboden om de verhoging van de tarieven stapsgewijs in te voeren, meldt dagblad Trouw. Freelancekoorleden zouden de helft minder verdienen dan hun collega’s in vaste dienst. Bovendien hoeft de instelling bij freelance krachten niet bij te dragen aan zaken als pensioenopbouw, vakantiegeld, arbeidsongeschiktheidsverzekering en voorbereidingskosten.

Omdat elke productie om een koor van een andere omvang vraagt, heeft de Nationale Opera & Ballet ruim vijftig koorleden in vaste dienst, en put daarnaast uit een poule van zo’n zeventig zzp’ers die regelmatig bij producties ingezet worden. De Kunstenbond wil dat die mensen in de toekomst per productie een tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgen. Freelancers doen immers exact hetzelde werk als koorleden in vaste dienst, kunnen niet onderhandelen over hun tarieven, moeten op vaste tijden werken, hebben te maken met een gezagsverhouding en kunnen hun werkzaamheden niet uitbesteden. Er zou volgens de Kunstenbond, kortom, sprake zijn van een verkapt dienstverband.

In een reactie stelt de Nationale Opera & Ballet dat gesprekken met de freelancers al hebben geleid tot een tariefstijging van 25 procent in 2020. Bovendien zouden de tarieven ‘in de nabije toekomst’ door moeten groeien naar betaling volgens de Fair Practice Code.

De Nationale Opera & Ballet is met ruim 24 miljoen euro per jaar de hoogst gesubsidieerde culturele instelling van Nederland. De dagvaarding is afgelopen vrijdag verstuurd.


Lees ook het opiniestuk van Marijn Lems uit 2017: ‘Waarom komt de Nationale Opera zijn meest kwetsbare werknemers niet tegemoet?’