De Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel en Theater aan het Spui uit Den Haag willen per 1 juli 2016 fuseren tot een nieuwe organisatie met de naam Het Nationale Theater. Gezamenlijk zullen de twee podia en het BIS-gezelschap zowel produceren als programmeren. Ook zal Het Nationale Theater door het hele land spelen, waarmee het het grootste reisgezelschap van Nederland wordt.

Theu Boermans (NT) wordt vanaf 1 juli 2016 directeur productie, Walter Ligthart (NT) wordt zakelijk directeur en voorzitter van de directie, en Cees Debets (Theater a/h Spui) wordt directeur programmering. Eric de Vroedt neemt vanaf 1 september 2018 de functie van Boermans over.

Volgens Cees Debets kan de podiumkunstensector nog veel meer bloeien dan nu, door aanbod en afname beter op elkaar af te stemmen en een aantal tegenstelling op te heffen. ‘Nu steunt het Rijk de productie (de gezelschappen) en de gemeente de presentatie (de theaters). Door deze onderdelen samen te voegen kun je veel verder denken over wat je maakt, voor wie en wat daarvoor de beste plek is. Dat kan ten goede komen aan het publiek.’

De huidige organisaties zien in de fusie een aanzienlijke artistieke en maatschappelijke meerwaarde. Het Nationale Theater presenteert in Den Haag een sterke samenhangende programmering waarin behalve voor toneel ook ruimte is voor andere genres.

De organisaties schrijven gezamenlijk de subsidieaanvragen voor het Kunstenplan 2017-2020. De fusie leidt niet tot ontslagen. Begin december 2015 worden de eerste schetsen van de invulling van het programma, de organisatiestructuur en de naamgeving gepresenteerd.

Het Nationale Toneel en de Koninklijke Schouwburg werkten al langer samen, onder andere op het gebied van programmering, educatie en fondsenwerving. Sinds 2012 vindt er tevens een structurele samenwerking met Theater aan het Spui plaats onder de noemer De Toneelalliantie.

Onderzoeker Stephen Hodes van adviesbureau LAgroup onderzocht de wenselijkheid en haalbaarheid van een fusie. Artistiek directeur van de Koninklijke Schouwburg, Oscar Wibaut, vertrok op 1 juli jl. Hij vond de mogelijke fusie een geschikt moment om de schouwburg na 28 jaar te verlaten.

Foto: Koninklijke Schouwburg Den Haag