De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft het plan opgevat om een Kunstraad in het leven te roepen. In deze raad wil de KNAW topkunstenaars bij elkaar brengen, net zoals ze doet voor de top van de wetenschap. Volgens Hans Clevers, president van de KNAW, blijkt mede uit de recente bezuinigingen dat de noodzaak om op basis van de visie van kunstenaars een gesprekspartner voor de overheid te bieden hoog is, vergelijkbaar met de functie die de KNAW vanuit de wetenschap vervult. ‘De kunst is nog belangrijker dan de wetenschap,’ zei Clevers deze week in een uitzending van BNR Nieuwsradio.

Een dergelijk instituut, bestaande uit individuele kunstenaars in plaats van uit bestuurders of zakelijk leiders, kennen we in Nederland niet meer. De Kunstraad zal vanuit de positie van de kunstenaars mogelijk, net zo als de KNAW nu voor de wetenschap doet, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, onder andere aan de overheid. De KNAW is momenteel aan het onderzoeken of het zinvol is weer leden uit de kunsten aan te trekken. Ze is daarover ook in overleg met OCW.

De KNAW is een interdisciplinaire club bestaande uit de beste wetenschappers, die dient als adviesorgaan en ontmoetingsplek. Ook is de KNAW verantwoordelijk voor zeventien instituten die met hun onderzoek en collecties tot de voorhoede van de Nederlandse wetenschap behoren en internationaal hoog aanzien genieten. Tot 1851 behoorden de kunsten ook tot de KNAW, maar vanaf dat jaar werd de focus enkel op de wetenschap gelegd. In Frankrijk en België bestaat nog altijd een instituut dat wetenschap en kunsten samenbrengt.

Het is niet voor het eerst dat de KNAW overweegt om weer kunstenaars in haar geledingen op te nemen: ook onder de presidenten Frits van Oostrom en Robbert Dijkgraaf waren er zulke plannen.

(Hans Clevers, foto: Jussi Puikkonen/KNAW)