Tijdens het vijftigjarig jubileum van het Instituut voor Theaterwetenschap is het project In reprise gelanceerd, ter versteviging van de positie van het Nederlandse toneelstuk. Door middel van een online enquête kiest het publiek tien favorieten uit een lijst van honderd Nederlandse toneelstukken, met het uiteindelijke doel de meest gekozen stukken heropgevoerd te krijgen.

De longlist, samengesteld door dertig experts, bestaat uit verschillende Nederlandse toneelstukken, zoals het bekende Gijsbreght van Aemstel (1518) en Die waerachtige ende seer wonderlycke historie van Mariken van Nieumeghen (1637). Uit de lijst met honderd titels kiest het publiek tien favorieten. De enquête sluit op 30 november, waarna de tweede fase van het project zal starten. De vijfentwintig meest gekozen stukken zullen de aanleiding vormen voor een uitgebreidere website. Op deze site worden integrale teksten, commentaren en beeldmateriaal gepubliceerd, waardoor de gekozen voorstellingen deels gereconstrueerd kunnen worden. De derde fase is gericht op de daadwerkelijke heropvoering van de toneelstukken, waarover momenteel verschillende gesprekken gevoerd worden.

Initatiefnemers zijn Ronald Klamer (Carré / Het Toneel Speelt), Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen), René van Stipriaan (Stichting Digitale Werken) en Rob van der Zalm (Instituut voor Theaterwetenschap). Het doel van het project is om het Nederlandse toneelrepertoire weer onder de aandacht te brengen en om samen met theatermakers, toneelopleidingen en de theaters de komende jaren ten minste de shortlist van vijfentwintig titels weer gespeeld te laten worden, waarbij aankomende acteurs een belangrijke rol krijgen.

Doe zelf ook mee en vul hier de enquête inhttp://www.50jaartheaterwetenschapamsterdam.nl/enquete

Foto: Mariken van Nieumeghen (1950) in de regie van Albert van Dalsum – door Maria Austria