Theaterproducenten en theaters kunnen ook in 2021 aankloppen bij het Kickstart Cultuurfonds. Het tijdelijke fonds verdeelt dit voorjaar 20 miljoen euro coronasteun onder niet structureel gesubsidieerde cultuurinstellingen. Op 1 februari start een nieuwe aanvraagronde voor producenten, op 22 februari voor theaters. 

Het Kickstart Cultuurfonds werd afgelopen zomer opgezet door een grote groep particuliere fondsen en het Ministerie van OCW om theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten te helpen zich aan te passen aan de geldende coronamaatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor steun bij het inhuren van extra publieksbegeleiders en beveiligers, aanpassingen in de routing en ticketing, en kosten om een voorstelling geschikt te maken voor streaming.

In 2020 verdeelde het fonds 16 miljoen euro. Ruim 4,1 miljoen daarvan ging  naar theaters (verdeeld over 115 toegekende projectaanvragen) en 4,7 miljoen naar producenten uit de podiumkunsten (verdeeld over 116 toegekende projectaanvragen).

Voor de 20 miljoen van 2021 kunnen producenten, theaters, musea en muziekpodia de komende maanden een aanvraag doen. Per categorie is het aanvraagloket in totaal drie keer één week open.

Belangrijke voorwaarde voor deelname is dat de instellingen momenteel geen meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen.